SZKOLENIA VOD

Zamawiający na przełomie 2023-2024 r - bezbłędne sprawozdanie roczne i nowości w zamówieniach publicznych

TEMAT

Zamawiający na przełomie 2023/2024 r.

- bezbłędne sprawozdanie roczne i nowości w zamówieniach publicznych

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na kurs, na którym dowiesz się jak przygotować bezbłędne sprawozdanie roczne oraz poznasz nowości w zamówieniach publicznych!

Ekspert poruszy takie zagadnienia jak:

 •  jak przygotować sprawozdanie roczne z zamówień udzielonych w 2023 r
 • nowe rozporządzenie w sprawie sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach - wprowadzenie
 •  co zrobić w przypadku, gdy w roku sprawozdawczym 2023 były udzielone zamówienia na podstawie przepisów ustawy PZP z 2004 r. oraz na podstawie przepisów ustawy Pzp z 2019 r.?
 • jak wypełnić i w jaki sposób przesłać na platformie e-zamówienia i roczne sprawozdanie?
 • kto ma obowiązek sporządzania i przekazywania Prezesowi UZP rocznego sprawozdania – PRZYKŁADY, co w przypadku wyodrębnionych jednostek organizacyjnych zamawiającego posiadających samodzielność finansową

TRENER

Wioleta Bajda

Radca Prawny, Były naczelnik w Departamencie Prawnym UZP, gdzie nadzorowała wydawanie opinii prawnych UZP, przygotowywanie pozwów o unieważnienie umów i decyzji w przedmiocie kar pieniężnych, a także reprezentowała Prezesa UZP na licznych konferencjach i szkoleniach.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 104
Liczba opinii o trenerze: 74

Wykładowca akademicki na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim, na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i in. Szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych z doświadczeniem obejmującym ponad kilkaset wystąpień.

PROGRAM

1. Jak przygotować sprawozdanie roczne z zamówień udzielonych w 2023 r. – omówienie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania 

- nowe rozporządzenie w sprawie sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach - wprowadzenie

- co zrobić w przypadku, gdy w roku sprawozdawczym 2023 były udzielone zamówienia na podstawie przepisów ustawy PZP z 2004 r. oraz na podstawie przepisów ustawy Pzp z 2019 r.?

- jak wypełnić i w jaki sposób przesłać na platformie e-zamówienia i roczne sprawozdanie?

- kto ma obowiązek sporządzania i przekazywania Prezesowi UZP rocznego sprawozdania – PRZYKŁADY, co w przypadku wyodrębnionych jednostek organizacyjnych zamawiającego posiadających samodzielność finansową?

- zakres informacji przekazywanych w rocznym sprawozdaniu, okres, którego dotyczy sprawozdanie;

- co to jest udzielenie zamówienia? Umowy netto, czy brutto?

- Czy ma znaczenie, że umowa nie została w danym roku wykonana? Umowy dłuższe niż rok? Umowy na czas nieoznaczony, umowy ramowe, wykonawcze – jak ująć w sprawozdaniu

- Zamówienia podzielone na części i z dopuszczeniem ofert częściowych – jak wpisywać?

- Szacowanie poniżej progu stosowania ustawy, wartość umowy powyżej – gdzie wpisać?

- Wpływ aneksów zmieniających wynagrodzenie na obowiązek sprawozdawczy?

- W jaki sposób uwzględnić w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach zamówienia wyłączone z PZP na podstawie innych niż PZP ustaw?

- Szczegółowe omówienie każdej z tabel do sprawozdania, znaczenia pojęć w niej ujętych i sposobu uzupełnienia, tj.

• tabela II Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne, o których mowa w dziale III ustawy, z wyłączeniem zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi

• tabela III Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, z wyłączeniem zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi

• tabela IV Postępowania o udzielenie zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, w których wystąpił konflikt interesów, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy, w tym skutkujący wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy, lub w których wykonawcy zawarli porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy

 

• tabela V Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 359 i art. 392 ust. 1 ustawy

• tabela VI Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty społeczne

• tabela VII Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty środowiskowe lub innowacyjne

• tabela VIII Zamówienia udzielone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy

• tabela IX Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż 130 000 złotych oraz zamówienia sektorowe i zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o wartości mniejszej niż progi unijne

- zagadnienia problemowe:

• forma, wartość umowy w sprawie zamówienia, a obowiązek sprawozdawczy

• wybór oferty w 2023, zawarcie umowy w 2024?

• Jak wypełnić sprawozdania w przypadku ofert częściowych?

• zamówienia, do których nie stosuje się ustawy Pzp

• aspekty społeczne, środowiskowe i innowacyjne w zamówieniach – kiedy i jak je zaraportować?

• zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy Pzp

• przekazywanie sprawozdań przez zamawiających w szczególnych przypadkach przewidzianych ustawą – uwzględnienie zamawiających sektorowych

• forma przekazywania sprawozdania rocznego

- pytania i odpowiedzi w zakresie wypełnienia sprawozdania

2. Nowe obowiązki w zakresie korygowania sprawozdania o udzielonych zamówieniach

3. Bądź na bieżąco, czyli nowinki w zamówieniach

- nowe wzory ogłoszeń unijnych – od kiedy

- specustawa dotycząca waloryzacji – bieżące trudności

- krótkie podsumowanie najważniejszych problemów orzeczniczych w zamówieniach 2023 i najciekawszych stanowisk UZP

 

OPINIE

Bardzo dobre szkolenie. Wykładowca z wysoką kompetencją, odpowiada na pytania i aktywizuję grupę.

Katarzyna Knap - Dam - ZUS

Wysoko oceniam kompetencje eksperta, komunikatywność eksperta, przydatność zdobytej wiedzy.

Iwona Piwońska - 4RBLog

CENA ZAWIERA

 • EduBox, paczka materiałów wysłana pocztą

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do Edustrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Paczkę wzorów dokumentów:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Wioleta Bajda
699.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900