SZKOLENIA VOD

Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie powyżej progów UE - warsztat z tworzeniem ogłoszenia w TED i JEDZ z uwzględnieniem nowych ogłoszeń unijnych w eNotices2

TEMAT

Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie powyżej progów UE

- warsztat z tworzeniem ogłoszenia w TED i JEDZ z uwzględnieniem nowych ogłoszeń unijnych w eNotices2

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń VOD

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na warsztat z tworzeniem ogłoszenia w TED i JEDZ z uwzględnieniem nowych ogłoszeń unijnych w eNotices2!

Na kursie przejdziesz przez takie ćwiczenia jak:

 • liczenie terminów w NPzp;
 • omówienie wypełniania ogłoszenia unijnego o zamówienie na dotychczasowych zasadach (TED)
 • przegląd funkcjonalności eNotice2 w zakresie ogłoszeń
 • sprawdzanie poprawność wadium;
 • przygotowanie elektronicznego JEDZ do postępowania z wykorzystaniem narzędzia do tworzenia JEDZ;
 • policzenie terminów na zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi (SWZ)

Jeśli szukasz kursu, które pomoże Ci bezbłędnie przygotować i przeprowadzić postępowanie powyżej progów UE, to jesteś we właściwym miejscu.

TRENER

Wioleta Bajda

Radca Prawny, Były naczelnik w Departamencie Prawnym UZP, gdzie nadzorowała wydawanie opinii prawnych UZP, przygotowywanie pozwów o unieważnienie umów i decyzji w przedmiocie kar pieniężnych, a także reprezentowała Prezesa UZP na licznych konferencjach i szkoleniach.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 104
Liczba opinii o trenerze: 74

Wykładowca akademicki na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim, na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i in. Szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych z doświadczeniem obejmującym ponad kilkaset wystąpień.

PROGRAM

Wprowadzenie do tematu i zagadnienia ogólne

 • Systematyka i siatka pojęciowa PZP
 • Jakim zamawiającym jestem?
 • Czym są progi unijne i jakie progi unijne obowiązują poszczególnych zamawiających?
 • Jakie zasady udzielania zamówień mniej obowiązują?
 • Czy do postępowania stosuje Kodeks cywilny?
 • Jak poradzić sobie z liczeniem terminów według PZP?

Ćwiczenia – policz termin (termin składania ofert, związania ofertą, terminy na zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi, termin związania ofertą, przedłużenie, itp.

 • Czy i gdzie muszę publikować plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – omówienie rozporządzenia wykonawczego w sprawie planu postępowań;
 • Obowiązki informacyjne zamawiającego: ogłoszenie o wykonaniu umowy (gdzie publikujemy? jak wypełniamy?), raport z realizacji zamówienia (kiedy można, a kiedy trzeba przygotować raport);

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych:

 • Analiza potrzeb i wymagań (jak ją przygotować? czy stanowi załącznik do protokołu?)
 • Wstępne konsultacje rynkowe (jak przeprowadzić, na co zwrócić uwagę, regulamin?, nowe orzecznictwo, ryzyka związane z udziałem wykonawców w konsultacjach – jak je zmitygować? praktyczne wskazówki);
 • Klauzula zatrudnieniowa – obowiązkowa klauzula społeczna; pozostałe klauzule społeczne?
 • Wadium na nowych zasadach – wymagania, dopuszczalne formy, nowe zasady zwrotu, zatrzymanie wadium, wadium w przypadku konsorcjum, problemy praktyczne, nowe orzecznictwo;

Ćwiczenie: sprawdź poprawność wadium;

 • Termin związania ofertą – problemy praktyczne, nowe orzecznictwo; kiedy wzywamy do przedłużenia, kiedy i jak zwracamy?
 • Opis przedmiotu zamówienia w NPZP– zasady opisywania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi, równoważność, zamówienia udzielane w częściach;
 • Przedmiotowe środki dowodowe, etykiety, moment złożenia dokumentów (problemy praktyczne);
 • Prawo opcji;
 • Tryby udzielania zamówień powyżej progów
 • Ogłoszenia w NPZP – rodzaje, miejsca publikacji, co według NPZP powinno znaleźć się w ogłoszeniu? Omówienie zasad wypełnienia ogłoszeń w Dz.U.UE.; nowe obostrzenia w zakresie zmian ogłoszenia o zamówieniu, kolejność upublicznienia, terminy;

•   NOWE WZORY OGŁOSZEŃ publikowane przez eNotice2 od 25.10.2023 r. zgodnie z nowymi standardowymi eformularzami – jakie są nowe wzory, gdzie się je zamieszcza, podstawowe informacje

 

Ćwiczenie: omówienie wypełniania ogłoszenia unijnego o zamówienie na dotychczasowych zasadach (TED lub wersja demo Platformy e-Zamówienia) i ogólny przegląd funkcjonalności eNotice2 w zakresie ogłoszeń;

 • Przesłanki wykluczenia bez tajemnic (obligatoryjne przesłanki wykluczenia, fakultatywne przesłanki wykluczenia i okresy wykluczenia, podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie przesłanek wykluczenia, omówienie problemów związanych z dokumentami zagranicznych wykonawców (wskazanie na prawidłową sekwencję działań w tym zakresie), odstąpienie od wykluczenia wykonawcy; kiedy wykluczenie jest oczywiście nieproporcjonalne? Samooczyszczenie, co to jest, jak zweryfikować? Nowe orzecznictwo KIO ze wskazaniem na praktyczne problemy i sposoby ich rozwiązywania
 • Warunki udziału w postępowaniu wedle NPZP (jak je formułować, czego mogą dotyczyć? Jak je badać – dokumenty podmiotowe na potwierdzenie spełniania warunków)
 • Jak prawidłowo przygotować elektroniczny JEDZ do postępowania? Co należy wypełnić w JEDZ, czym jest sekcja alfa, znaczenie, kiedy stosować?
 •       Ćwiczenie: przygotowanie elektronicznego JEDZ do postępowania z wykorzystaniem narzędzia do tworzenia JEDZ
 • Jak sprawdzić poprawność uzupełnienia JEDZ – omówienie problemów w przypadku ofert składanych przed konsorcja, podmioty trzecie, kto jakie informacje powinien uzupełnić w JEDZ? Kiedy wzywać do uzupełnienia?  
 • Konsorcja i podmioty trzeci a podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu (kiedy łącznie, kiedy osobno, kiedy sumuje się potencjały, kiedy jest to niedopuszczalne, oświadczenie z art. 117 ust. 4 NPZP – charakter prawny, orzecznictwo, interpretacje, co w przypadku wymogu doświadczenia powtarzalnego?
 • Kryteria oceny ofert wg NPZP, istota, charakter, kryteria dopuszczalne i zakazane, trudności praktyczne, dobór kryteriów.

Przeprowadzeni postępowania o udzielenie zamówienia powyżej progów unijnych

 • Jak możemy badać podmiotowo wykonawcę? Możliwe zakresy badania i dokumenty właściwe dla każdego z nich).
 • Procedura odwrócona w NPZP (omówienie wariantu podstawowego i wariantu uproszczonego procedury odwróconej)
 • Tzw. ułatwienia proceduralne, czyli kiedy zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych, a kiedy wykonawca może och nie złożyć?
 • Jak poradzić sobie z elektronizacją postępowań i oceną dokumentów elektrycznych (omówienie formy składania ofert i dokumentów podmiotowych, problemów praktycznych na tym tle, nowego orzecznictwa);
 • Zasady zadawania pytań do SWZ i liczenia terminów na odpowiedzi

Ćwiczenia: policz terminy na zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi

 • Składanie, otwarcie ofert i przekazywanie odpowiednich informacji do Prezesa UZP
 • Ocena ofert – po kolei jak badamy, wyjaśnienia, poprawa omyłek, odrzucenie. Jak należy badać ofertę podejrzaną o zaniżenie ceny? Problemy związane z wyjaśnieniami tzw. ceny rażąco niskiej. Badanie skuteczności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • Za co można odrzucić ofertę wykonawcy?
 • Wybór oferty najkorzystniejszej i obowiązki informacyjne zamawiającego – kogo, o czym i kiedy poinformować?
 • Co w przypadku, gdy wykonawca wniesienie odwołanie? (czy można kontynuować postępowanie, ryzyka),
 • Walka w KIO z punktu widzenia praktyka, na co zwrócić uwagę? Kto może być pełnomocnikiem w KIO?
 • Zakończenie postępowania – warianty zakończenia postępowania
 • Umowa o udzielenie zamówienia – omówienie głównych zmian w zakresie umów, w tym m.in.: obowiązku współdziałania zamawiającego i wykonawcy; katalogu klauzul abuzywnych; obligatoryjnych elementów umowy;

Na zakończenie każdego dnia – dyskusja i pytania uczestników szkolenia.

 

OPINIE

Wysoko oceniam kompetencje eksperta, komunikatywność eksperta, przydatność zdobytej wiedzy.

Iwona Piwońska - 4RBLog

Opinia pozytywna - Duża wiedza i profesjonalizm w prowadzeniu szkolenia i przekazaniu doświadczeń oraz specyfiki.

Małgorzata Kossakowska - 4 Reginalna Baza Logistyczna - Wrocław

CENA ZAWIERA

 • EduBox, paczka materiałów wysłana pocztą

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do Edustrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Paczkę wzorów dokumentów:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Wioleta Bajda
1099.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900