SZKOLENIA WIDEO

Zamówienia publiczne na systemy i sprzęt IT w praktyce kontrolnej, rekomendacjach UZP i aktualnym orzecznictwie

TEMAT

Zamówienia publiczne na systemy i sprzęt IT

w praktyce kontrolnej, rekomendacjach UZP i aktualnym orzecznictwie

CZYM SĄ SZKOLENIA WIDEO?


Jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU WIDEO W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierz szkolenie z oferty szkoleń wideo

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Oglądaj gdzie i kiedy chcesz

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Dlaczego ten kurs jest właśnie dla Ciebie:

 1. Praktyczna wiedza: Szkolenie to skupia się na praktycznych aspektach zamówień publicznych dotyczących systemów i sprzętu IT. Dzięki temu uczestnicy mogą zdobyć rzetelną i praktyczną wiedzę, którą będą mogli od razu zastosować w swojej pracy zawodowej.

 2. Aktualność i zgodność z prawem: Szkolenie skupia się na aktualnych przepisach dotyczących zamówień publicznych oraz na orzecznictwie sądowym, co jest niezwykle istotne w kontekście unikania ryzyka naruszenia prawa podczas realizacji zamówień publicznych.

 3. Kompleksowe podejście: Szkolenie obejmuje cały proces zamówień publicznych związanych z systemami i sprzętem IT - od analizy potrzeb i wymagań, przez proces przygotowania dokumentacji, po konstruowanie prawidłowych umów. Taka całościowa perspektywa pozwala lepiej zrozumieć proces i wdrożyć go w praktyce.

 4. Dobre praktyki i ćwiczenia: Podczas szkolenia będą przeprowadzane ćwiczenia, które pozwolą uczestnikom na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Ćwiczenia te mogą pomóc w lepszym zrozumieniu zagadnień oraz w identyfikacji ewentualnych problemów, które mogą pojawić się podczas procesu zamówień publicznych.

TRENER

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Wykładowca na SGH. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1931
Liczba opinii o trenerze: 2010

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

PROGRAM


Planowanie zamówień, podział na części
·Na czym polega planowanie zamówień?
·Agregacja i segregacja zamówień z uwzględnieniem struktury Zamawiającego i aktualnego orzecznictwa, w odniesieniu do sprzętu komputerowego, zakupu licencji, systemów informatycznych
·Metody ustalania szacunkowej wartości zamówienia
·Wstępne konsultacje rynkowe - dlaczego warto je prowadzić?
·Zarzut niedopuszczalnego podziału zamówienia bądź zaniżania jego wartości  w praktyce
·Zamówienia planowane i nieplanowane

Kryterium najniższej ceny (cena - 100%) w zamówieniach IT - czy jest to możliwe?

Tryby udzielania zamówień - przypomnienie przebiegu postępowania od A do Z
·tryb podstawowy
·tryb przetargu nieograniczonego
·Zamówienie z wolnej ręki - przykłady z branży IT akceptowane i nie akceptowane podczas kontroli
·Jak stosować procedurę odwróconą?

Zakup Oprogramowania, w tym:
·zakup licencji, sublicencji, subskrypcji (różnice)
·prawa autorskie - na co zwrócić uwagę?
·pola eksploatacji - jakie?

Umowa w sprawie zamówienia IT:
·Waloryzacja wynagrodzenia – przykłady klauzul do umowy na zakup licencji i systemów IT
·Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego - w ramach klauzul przeglądowych, niskowartościowa, konieczna i nieprzewidywalna.
·Dopuszczalność zmiana sprzętu IT przed zawarciem umowy

 

·Zasady określania terminu zakończenia dostaw i usług
·Limit kar umownych – na jakim poziomie go określić? Jak wyglądać powinien prawidłowy zapis w umowie?
·Niedozwolone klauzule umowne - omówienie
·Odpowiedzialność wykonawcy za opóźnienie - różnica pomiędzy opóźnieniem a zwłoką
·Możliwość ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Wspólne ubieganie się o zamówienie
·Czy można sumować doświadczenie?
·Kiedy wykonawcy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp?
·Jaki zakres zamówienia winien wykonać Wykonawca posiadający referencje?
·W jaki sposób wykazywać spełnianie warunku dotyczącego doświadczenia, gdy wykonawca nabył je realizując zamówienie z innym Wykonawcą?

Uzupełnianie środków dowodowych na podstawie art. 128 ust. 1 oraz art. 107 ust. 1 ustawy Pzp
·Jaki termin należy wyznaczyć Wykonawcy na złożenie, a jaki na uzupełnienie środków dowodowych?
·Czy Zamawiający może przedłużyć wyznaczony termin na uzupełnienie środków dowodowych?
·Czego i w jakich sytuacjach nie wolno uzupełniać w przypadku podmiotowych oraz przedmiotowych środków dowodowych?
·Z jaką datą należy uzupełniać oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, a z jaką datą środki dowodowe?
·Poświadczanie dokumentów - kto to robi, w jaki sposób i w odniesieniu do których dokumentów?
·Czy uzupełniane podmiotowe środki dowodowe muszą być aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie, czy na dzień ich złożenia?
·Czy można uzupełnić przedmiotowy środek dowodowy uzyskany dopiero po upływie terminu składania ofert?
·Dokumenty elektroniczne - błędy popełniane podczas składania elektronicznych informacji/ zaświadczeń z KRK, ZUS i US
Wyjaśnianie treści oferty - granica pomiędzy wyjaśnieniem treści oferty a negocjowaniem treści oferty

Poprawianie omyłek - rodzaje, zasady postępowania w przypadku ich stwierdzenia, najnowsze orzecznictwo

OPINIE

Szkolenie przygotowane bardzo dobrze pod względem merytorycznym. Wielką zaletą jest polemika ze szkoleniowcem. Ogromna wiedza prowadzącego szkolenie przekazywana w jasny i rzetelny sposób.

Beata Korta - 202 Bolesławiec

Szkolenie jak zawsze na najwyższym poziomie, znacznie ponad oczekiwania! Trzeba i warto rozwijać wiedzę, a z ApexNet jest to czysta przyjemność.

Wideł Piotr - Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

CENA ZAWIERA

 • EduBox, paczka materiałów wysłana pocztą

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do Edustrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Paczkę wzorów dokumentów:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Grzegorz Czaban
1099.00 ZŁ NETTO + 23% VAT
Zgłoś na to szkolenie minimum 3 osoby, a każda z nich zupełnie bezpłatnie otrzyma 60-dniowy dostęp do kursu MASTER PZP!
Sprawdź, czym jest ten kurs klikając TUTAJ

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900