SZKOLENIA WIDEO

EKSPERT PZP - kurs zamówień publicznych dla profesjonalistów

TEMAT

EKSPERT PZP

- kurs zamówień publicznych dla profesjonalistów

CZYM SĄ SZKOLENIA WIDEO?


Jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU WIDEO W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierz szkolenie z oferty szkoleń wideo

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Oglądaj gdzie i kiedy chcesz

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

EKSPERT PZP, czyli kurs przeznaczony dla doświadczonych specjalistów zamówień publicznych, dla których ustawa PZP nie ma już prawie tajemnic!

Masz wrażenie, że szkolenia dostępne na rynku to powtórka tej samej, często podstawowej wiedzy? Szukasz szkolenia, które odkryje przed Tobą zaawansowane obszary zamówień publicznych, a mimo wszystko będzie podane prostym językiem?

Zainteresowany? :)

Ten kurs jest dla Ciebie jeśli:
✅ wszyscy radzą się Ciebie w kwestiach związanych z PZP,
✅ wyłapujesz błędy innych, czasem nawet Ekspertów
✅ przeprowadziłeś już tyle postępowań, że gdyby nie elektronizacja segregatory niemieściłyby się w pokoju,
✅ podziwiając nową trasę rowerową zastanawiasz się w jakim trybie prowadzono postępowanie,
✅ czasem masz dość zamówień publicznych, ale z drugiej strony... kochasz to co robisz ❤


Dostęp do kursu otrzymasz na 60 dni.

PROGRAM

GRZEGORZ CZABAN:
1.Jak prawidłowo przeprowadzić dochodzenie w sprawie rażąco niskiej ceny? Trzy warunki skutecznych wyjaśnień.
2.Eliminacja nierzetelnych wykonawców - jak w praktyce stosować fakultatywną przesłankę wykluczenia, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp?
3.Jak stwierdzić zmowę przetargową? - prawidłowo przeprowadzona procedura wykluczenia wykonawcy, który zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji (art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp).
4.Poprawianie „innych omyłek” w treści oferty - definicja „innej omyłki”, przykłady, popełniane błędy
5.Cena obliczona z zastosowaniem błędnej stawki podatku VAT -  w jaki sposób i kto ma ustalać prawidłowość zastosowanej stawki podatku VAT; co stanowi dowód na okoliczność zastosowania niewłaściwej stawki podatku VAT?
6.Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na brak środków finansowych - Czy można zmienić kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia po terminie składania ofert? Czy konieczny jest wybór oferty najkorzystniejszej przed podjęciem decyzji w sprawie unieważnienia postępowania z uwagi na brak środków finansowych? Konsekwencje niepodania tej kwoty przed otwarciem ofert.
7.Dokumenty elektroniczne składane w postępowaniu - dokumenty mega ważne i ważne; prawidłowa forma i sposób ich przekazania.
8.Zmiana niskowartościowa umowy - Jak i kiedy stosować? Czy można zmienić umowę przed jej zawarciem albo po jej wykonaniu?
9.Wznowienia zamówienia w praktyce - kiedy warto i jak stosować wznowienia?
10.Zamówienie z wolnej ręki polegające na powtórzeniu podobnych usług i robót budowlanych - jak prawidłowo przewidzieć, opisać i zastosować?
11.Tryb podstawowy z możliwością negocjowania - na co należy zwracać uwagę decydując się na negocjacje i zaproszenie do składania ofert dodatkowych?
12.Składanie, uzupełnianie i poprawianie środków dowodowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 

ŁUKASZ CZABAN:
1.Jak przeprowadzić procedurę samooczyszczenia (selfcleaningu) w praktyce?
2.Wykluczenie wykonawców, którzy byli zaangażowani w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia - czy udział we wstępnych konsultacjach rynkowych jest zaangażowaniem w przygotowanie postępowania? Obowiązki Zamawiającego w postępowaniu, w którym udział bierze Wykonawca zaangażowany w przygotowanie tego postępowania.
3.Praktyczne aspekty unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia ze względu na nieusuwalną wadę uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
4.Jak prawidłowo przeprowadzać procedurę oceny zastrzeżenia dotyczącego tajemnicy przedsiębiorstwa?
5.Kryteria stosowane w celu oceny równoważności ofert - jak prawidłowo je opisać i później stosować podczas oceny ofert?
6.Udostępnianie ofert oraz załączników do protokołu postępowania - jak należy rozumieć ofertę wraz z załącznikami? Co podlega udostępnieniu niezwłocznie po otwarciu ofert, a co po zakończeniu postępowania? Dane osobowe - do ujawnienia, czy nie?  
7.Zmiana umowy konieczna i nieprzewidywalna  - na co zwracać uwagę przed wprowadzeniem zmiany do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp?
8.Kiedy można stosować kryterium ceny, jako jedyne kryterium oceny ofert?
9.Na czym polega zakaz opisywania kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości Wykonawcy?
10.Zamówienie z wolnej ręki w sytuacji monopolu  - Jak udowadniać, że zamówienie może być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę? Kiedy rozwiązanie alternatywne lub zastępcze nie jest rozsądne?
11.Kiedy warto żądać wskazania w ofercie części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw tych podwykonawców?
12.Oświadczenie w sprawie konfliktu interesów oraz niekaralności - kto składa i na jakich zasadach?

OPINIE

Jestem zadowolony ze szkolenia, w którym brałem udział - „EKSPERT PZP - kurs zamówień publicznych dla profesjonalistów” (vod). Szkolenie prowadzone przez Pana Grzegorza Czabana i Pana Łukasza Czabana, posiadających ogromną wiedzę merytoryczną z zakresu zamówień publicznych, zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Szkolenie zaprezentowane w postaci 24 lekcji, obejmujące najważniejsze kwestie tematyczne ustawy Prawa zamówień publicznych. Prezentacje ze szkolenia bardzo ciekawa, wyczerpująca daną tematykę lekcji, poparte orzecznictwem. Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Polecam szkolenie Apexnet.

Mariusz Staniszewski - Nadleśnictwo Knyszyn

Profesjonalne szkolenie, wyczerpujące temat. Możliwość dyskusji, wyczerpująca odpowiedź szkolącego na zadane pytania. Kompetentny, doświadczony trener z ugruntowaną wiedzą z zakresu zamówień publicznych, Praktyczne i przydatne materiały szkoleniowe.

Katarzyna Ciepły - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

CENA ZAWIERA

  • EduBox, paczka materiałów wysłana pocztą

  • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

  • Roczny dostęp do Edustrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Spotkania z ekspertami po godzinach

  • Nagrania z webinarów ApexNet

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Łukasz Czaban, Grzegorz Czaban
849.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900