Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > TOTAL PZP - przekrojowy...

SZKOLENIA OTWARTE

TOTAL PZP - przekrojowy kurs Prawa zamówień publicznych na 3 poziomach zaawansowania

TEMAT

TOTAL PZP

- przekrojowy kurs Prawa zamówień publicznych na 3 poziomach zaawansowania

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na nasz kompleksowy kurs VOD (nagrany materiał szkoleniowy) z zakresu zamówień publicznych, składający się z trzech poziomów: podstawowego, średniego i zaawansowanego. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności, aby skutecznie zarządzać procesami zamówień publicznych na każdym etapie. Dzięki praktycznym przykładom, analizie przypadków oraz omówieniu najnowszych regulacji, uczestnicy będą gotowi na najbardziej skomplikowane wyzwania związane z zamówieniami publicznymi.

Zapisz się już dziś i stań się ekspertem w dziedzinie zamówień publicznych!

Na kurs skłąda się STARTER PZP, MASTER PZP i EKPERT PZP (informacje szczególowe o każdym z kursów znajdziesz w linkach poniżej)

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!

 

PROGRAM

GŁÓWNE PUNKTY PROGRAMU KURSU STARTER PZP

1. Wprowadzenie, definicje i zasady obowiązujące w zamówieniach publicznych

2. Badanie i ocena złożonych ofert

3. Szczegółowe omówienie procedury w trybie podstawowym nieograniczonego

4. Weryfikacja podmiotowa wykonawców

5. Kryteria oceny ofert- czyli jak wybrać najkorzystniejszą ofertę


GŁÓWNE PUNKTY PROGRAMU MASTER PZP

1. Sporządzenie planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej

3. Jak ocenić proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu?

4. Badanie treści oferty - wyjaśnienia treści oferty, ceny, poprawianie omyłek, kwalifikacja podmiotowa

5. Platforma E-zamówienia

6. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy

7. Jak wnieść odwołanie – sposób wniesienia/terminy

GŁÓWNE PUNKTY PROGRAMU EKSPERT PZP

1. Jak stwierdzić zmowę przetargową? - prawidłowo przeprowadzona procedura wykluczenia wykonawcy, który zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji (art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp).

2. Jak prawidłowo przeprowadzać procedurę oceny zastrzeżenia dotyczącego tajemnicy przedsiębiorstwa?

3. Na czym polega zakaz opisywania kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości Wykonawcy?

4. Wznowienia zamówienia w praktyce - kiedy warto i jak stosować wznowienia?

5.Zamówienie z wolnej ręki polegające na powtórzeniu podobnych usług i robót budowlanych - jak prawidłowo przewidzieć, opisać i zastosować?

6. Jak przeprowadzić procedurę samooczyszczenia (selfcleaningu) w praktyce?

7. Składanie, uzupełnianie i poprawianie środków dowodowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
VOD, WYBIERZ SAM! Adam Wiktorowski, Ewaryst Kowalczyk, Grzegorz Czaban, Iwona Holka, Łukasz Czaban, Wioleta Bajda, Damian Michalak 2699.00 zł netto + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900