ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zamówienia publiczne na systemy i sprzęt IT - od analizy potrzeb i wymagań po prawidłowe konstruowanie umów na podstawie orzecznictwa i ćwiczeń

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane do faktury

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

Czy instytucja jest zwolniona z VAT?
SUMA
1351.77 zł brutto