Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Instrumenty inżynierii finansowej | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Instrumenty inżynierii finansowej

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest dogłębne omówienie instrumentów  finansach dostępnych w perspektywie  2014-2020. Rozwiązania stosowane w nowej perspektywie konfrontowane są z ich odpowiednikami z perspektywy 2007-2013  (JEREMIE; JESSICA; fundusze pożyczkowe; fundusze poręczeniowe; fundusze gwarancyjne). Przekaz bazuje na analizie ze wskazaniem na rodzaje, zasady i weryfikację – praktycznych możliwości korzystania z inżynierii finansowej w perspektywie 2014-2020.

 

Wybitnie interaktywne szkolenie (praktycznie konsulting dla osób chcących przedyskutować ich konkretny przypadek) opierające się w głównej mierze na przykładach „z życia”.  Nie ma lepszej nauki jak ta na błędach – oby cudzych. Omówione zostaną szczegółowo kwestie wymienione w temacie szkolenia w kontekście Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013, rozporządzeń wykonawczych KE, wyroków ETS, naszych krajowych aktów prawnych oraz wytycznych.

 

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla:

  • specjalistów ds. rozliczeń,
  • pracowników zespołów finansowych,
  • audytorów wewnętrznych,
  • koordynatorów projektów i kierowników projektów w instytucjach i przedsiębiorstwach,

Program

1. Pojęcie instrumentów inżynierii finansowej (IF) i ich główne założenia.

2. Rola IF w perspektywie 2014-2020.

3. Podstawy prawne funkcjonowania na gruncie regulacji krajowych i unijnych w perspektywie 2014-2020.

4. Porównanie wsparcia z instrumentów zwrotnych i dotacji.

5. Modele zarządcze IF oraz ich ocena – bezpośrednie i pośrednie.

6. Fundusz funduszy jako model wdrażania instrumentów finansowych.

7. Tryb wyboru Menadżera Regionalnego Funduszu Powierniczego oraz pośredników finansowych.

8. Obowiązki Menadżera i pośredników finansowych.

9. Zasady wdrażania IF.

10. Okres kwalifikowalności i regulacje w zakresie postępowania ze środkami zgromadzonymi w ramach IF po zakończeniu okresu kwalifikowalności.

11. Polityka wychodzenia z Funduszu.

12. Możliwie obszary i kryteria wsparcia w perspektywie 2014-2020.

13. Rodzaje i przykłady instrumentów inżynierii finansowej w perspektywie 2014-2020.

14. Kontrola Menadżera i pośredników finansowych.

15. Sprawozdania z postępu oraz sprawozdania z rozliczenia kosztów zarządzania. Możliwości wykorzystania środków uprzednio zwróconych oraz sposób postępowania z nieprawidłowościami, które mogły pojawić się w trakcie wdrożenia instrumentów.

16. Obowiązki IZ RPO/IP w zakresie poprawności wykorzystania IF.

Opinie

Trener Pan Michał Rutkowski- bezkonkurencyjny. Bardzo fachowa wiedza, poparta dużym doświadczeniem. Trudne zagadnienia w bardzo przystępny sposób tłumaczone (wyjaśnione). Duża ekspresja i komunikatywność oraz umiejętności aktorskie. Polecam!

Aneta Krauze - Urząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Bardzo ciekawe szkolenie oparte na przykładach, nie tylko na wytycznych, dokumentach programowych.

Marta Pietrzak-Kępka - MJWPU