Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zamówienia Publiczne na drogi | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia Publiczne na drogi

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie odnoszące się do udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane. Uczestnicy dowiedzą się, jak w prosty i poprawny sposób przygotować postępowanie oraz w szczególności, jakie zapisy uwzględnić w umowie, by zabezpieczyć swój interes.

 

Odbiorcy szkolenia:

 • Pracownicy komórek zamówień publicznych
 • Działy inwestycji,
 • Działy merytorycznie
 • Kontrolerzy

Program

Dzień pierwszy JERZY DYLEWSKI

 1. Regulacje prawne odnoszące się do udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane.
 2. Przepisy przejściowe obowiązujące przy udzielaniu zamówień na wykonanie robót budowlanych.
 3. Przygotowanie postępowania o udzieleni zamówienia:
 1. definicja postępowania o udzielenie zamówienia oraz wynikające z tej definicji konsekwencje dla zamawiającego,
 2. opis przedmiotu zamówienia,
 3. ustalenie wartości zamówienia
 4. wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia,
 5. opis warunków wymaganych od wykonawców,
 6. obligatoryjne i fakultatywne okoliczności wykluczenia wykonawców,
 7. dokumentowanie wiarygodności wykonawcy- wykonawca jednoosobowy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, poleganie na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 1. Wybór oferty najkorzystniejszej:
 1. stosowanie zasady odwróconej,
 2. badanie ofert,
 3. kryteria oceny ofert – zasady ustalania znaczenia innych niż cena kryteriów oceny ofert

 

Dzień drugi JERZY CZABAN

 1. Wprowadzenie
 2. Droga – drogi publiczne i inne, podstawowe definicje z ustawy o drogach publicznych i z Prawa budowlanego, droga jako inwestycja celu publicznego
 3. Klasyfikacje dróg publicznych wg ustawy o drogach publicznych i wg przepisów techniczno –budowlanych wydanych do Prawa budowlanego
 4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 5. Procedury Prawa budowanego przy realizacji inwestycji i robotach związanych z utrzymaniem dróg publicznych oraz zjazdami z dróg publicznych
  • Projekt budowlany drogi
  • Kwestie geotechniczne
  • Nadzór inwestorski i autorski
  • Pozwolenia na budowę lub zgłoszenie
  • Obsługa geodezyjna budowy
  • Zakończenie realizacji
  • Kontrole okresowe drogi
 6. Inne roboty budowlane w pasie drogowym

Dyskusja na tematy dowolne

Opinie

Kompetencje eksperta na bardzo wysokim poziomie. Sposób przekazywania wiedzy bardzo przystępny. Materiały szkoleniowe obszerne, stanowiące konspekt z wykładów. Organizacja szkolenia na bardzo wysokim poziomie. Polecam organizatora ApexNet oraz eksperta Jerzego Czabana

Monika Wydmańska - 8. Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie-Balicach

Szkolenie w sposób wyczerpujący podaje informacje na temat zamówień w ustawie prawo budowlane.

Jan Dąbrowski - JW. 2063