Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zamówienia publiczne dla komórek merytorycznych | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia publiczne dla komórek merytorycznych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia będą przydatne dla członków komisji przygotowujących opisy przedmiotu zamówienia, szacujących wartość zamówienia,
opracowujących kryteria oceny ofert i propozycje warunków oraz nadzorujących zawartą umowę.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników merytorycznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

 

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

 

 

Program

1. Organizacja procesu udzielania zamówień:
- planowanie zamówień,
- agregacja zamówień z uwzględnieniem struktury Zamawiającego,
- prawidłowe ustalanie szacunkowej wartości zamówienia,
- dzielenie zamówień na części,
- nieuprawniony podział zamówienia na części bądź zaniżanie wartości zamówienia,
- zamówienia udzielane zgodnie z art. 6a ustawy Pzp – zasady, ryzyka, omówienie.


2. Organizacja i odpowiedzialność członków komisji przetargowej. Udział w komisji osób merytorycznych;


3. Przygotowanie postępowania i ścieżka akceptacji dokumentów:
a) sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia
b) określenie warunków udziału w postępowaniu: proporcjonalność warunków, żądanie dokumentów, konstruowanie opisu sposób oceny spełniania warunku
c) formułowanie kryteriów oceny ofert: kryteria podmiotowe i przedmiotowe, wadliwy opis kryteriów, niedopuszczalny opis sposobu oceny ofert


4. Przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia, aspekty istotne dla merytorycznych członków komisji:
a) udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców, modyfikacje SIWZ
b) JEDZ – ocena, wyjaśnianie, uzupełnianie, weryfikacja prawidłowości podpisu elektronicznego, najczęstsze błędy wykonawców przy składaniu JEDZ
c) wyjaśnianie treści ofert: ocena wyjaśnień rażąco niskiej ceny
d) ocena zasadności zastrzegania informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
e) udzielenie zamówienia w procedurze zwykłej i odwróconej
f) wzywanie do złożenia dokumentów, uzupełnianie, wyjaśnianie dokumentów
g) ocena ofert: poprawa omyłek, wyjaśnianie powiązań istniejących między przedsiębiorcami jednej grupy kapitałowej
h) odrzucenie oferty
i) unieważnienie postępowania, w tym postępowania udzielanego w częściach, zasady dalszego procedowania


5. Zamówienia z wolnej ręki – prawidłowe udzielenie zamówienia w świetle przesłanek ustawy Pzp;


6. Zawarcie umowy po przeprowadzonym postępowaniu i dokonywanie zmian w treściach umów:
a) tożsamość zakresu świadczenia wynikającego z umowy z zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w ofercie,
b) wprowadzania zmian treści zawartej umowy.


7. Zasady odpowiedzialności i obowiązki członków komisji przetargowych, z uwzględnieniem przewodniczącego komisji i sekretarza komisji w świetle zasady rozliczalności czynności.

Opinie

Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Prowadząca przystępnym językiem tłumaczy skomplikowane zagadnienia z zakresu zamówień publicznych. Zaplecze gastronomiczne na wysokim poziomie. Polecam.

SUEZ Południe - Tomasz Taborek

Jestem szalenie, pozytywnie i miło zaskoczony prowadzącym szkolenie.Pani Iwona Holka to wartość (szkoleniowa) dodatnia w firmie ApexNet. Szkolenia wprowadziły kompletnie nową jakość w Państwa systemie szkoleniowym. Proszę przyjąć moje gratulacje! :)

Emil Marchewa - Arthrex Polska Sp z o o