Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne...

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia publiczne dla komórek merytorycznych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

 

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia będą przydatne dla członków komisji przygotowujących opisy przedmiotu zamówienia, szacujących wartość zamówienia,opracowujących kryteria oceny ofert i propozycje warunków oraz nadzorujących zawartą umowę.

Nasz ekspert przeprowadzi uczestników przez procedury udzielania zamówień publicznych, a także wskaże im najistotniejsze aspekty dotyczące zasad odpowiedzialności i obowiązków członków komisji przetargowych.

Trener

Iwona Holka

Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych.

Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

WIĘCEJ

 

Program

1. Organizacja procesu udzielania zamówień:
- planowanie zamówień,
- agregacja zamówień z uwzględnieniem struktury Zamawiającego,
- prawidłowe ustalanie szacunkowej wartości zamówienia,
- dzielenie zamówień na części,
- nieuprawniony podział zamówienia na części bądź zaniżanie wartości zamówienia,
- zamówienia udzielane zgodnie z art. 6a ustawy Pzp – zasady, ryzyka, omówienie.


2. Organizacja i odpowiedzialność członków komisji przetargowej. Udział w komisji osób merytorycznych;


3. Przygotowanie postępowania i ścieżka akceptacji dokumentów:
a) sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia
b) określenie warunków udziału w postępowaniu: proporcjonalność warunków, żądanie dokumentów, konstruowanie opisu sposób oceny spełniania warunku
c) formułowanie kryteriów oceny ofert: kryteria podmiotowe i przedmiotowe, wadliwy opis kryteriów, niedopuszczalny opis sposobu oceny ofert


4. Przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia, aspekty istotne dla merytorycznych członków komisji:
a) udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców, modyfikacje SIWZ
b) JEDZ – ocena, wyjaśnianie, uzupełnianie, weryfikacja prawidłowości podpisu elektronicznego, najczęstsze błędy wykonawców przy składaniu JEDZ
c) wyjaśnianie treści ofert: ocena wyjaśnień rażąco niskiej ceny
d) ocena zasadności zastrzegania informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
e) udzielenie zamówienia w procedurze zwykłej i odwróconej
f) wzywanie do złożenia dokumentów, uzupełnianie, wyjaśnianie dokumentów
g) ocena ofert: poprawa omyłek, wyjaśnianie powiązań istniejących między przedsiębiorcami jednej grupy kapitałowej
h) odrzucenie oferty
i) unieważnienie postępowania, w tym postępowania udzielanego w częściach, zasady dalszego procedowania


5. Zamówienia z wolnej ręki – prawidłowe udzielenie zamówienia w świetle przesłanek ustawy Pzp;


6. Zawarcie umowy po przeprowadzonym postępowaniu i dokonywanie zmian w treściach umów:
a) tożsamość zakresu świadczenia wynikającego z umowy z zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w ofercie,
b) wprowadzania zmian treści zawartej umowy.


7. Zasady odpowiedzialności i obowiązki członków komisji przetargowych, z uwzględnieniem przewodniczącego komisji i sekretarza komisji w świetle zasady rozliczalności czynności.

Opinie

Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Prowadząca przystępnym językiem tłumaczy skomplikowane zagadnienia z zakresu zamówień publicznych. Zaplecze gastronomiczne na wysokim poziomie. Polecam.

SUEZ Południe - Tomasz Taborek

Jestem szalenie, pozytywnie i miło zaskoczony prowadzącym szkolenie.Pani Iwona Holka to wartość (szkoleniowa) dodatnia w firmie ApexNet. Szkolenia wprowadziły kompletnie nową jakość w Państwa systemie szkoleniowym. Proszę przyjąć moje gratulacje! :)

Emil Marchewa - Arthrex Polska Sp z o o

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, ATLAS TOWER 17-18 grudnia 2019 Iwona Holka 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

  • Dostęp do EduStrefy

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Certyfikat ukończenia szkolenia