Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Elektronizacja zamówień publicznych. Prawidłowe i skuteczne złożenie oferty przez wykonawcę po 18.10.2018r. | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Elektronizacja zamówień publicznych. Prawidłowe i skuteczne złożenie oferty przez wykonawcę po 18.10.2018r.

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie przekazanie i usystematyzowanie wiedzy z zamówień publicznych w świetle elektronizacji.

Odbiorcy szkolenia:

 • Kadra zarządzająca wykonawców,
 • specjaliści ds. ofertowania, przetargów,
 • pracownicy działów handlowych,
 • pracownicy działów merytorycznych firm zaangażowani w proces ofertowania,
 • osoby weryfikujące oferty konkurencji

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

 

Program

 1. Podstawy prawne elektronizacji zamówień publicznych w prawie polskim i unijnym,
   
 2. Zakres elektronizacji – na czym konkretnie polegać ma elektronizacja procesów zakupowych w administracji publicznej?
   
 3. Pojęcie „środków komunikacji elektronicznej” w kontekście zamówień publicznych,
   
 4. Zapisy SIWZ szczególnie istotne dla wykonawców:
 • informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,
 • Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 • Informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych.
 • Wymagania dotyczące formy oraz sposobu sporządzania i składania oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i innych dokumentów składanych w przetargu,
 • elektroniczny JEDZ,
 • kwestie dotyczące wadium po elektronizacji,
 1. Komunikacja wykonawcy z zamawiającym (część warsztatowa):
 • bezpieczny podpis elektroniczny,
 • ePUAP,
 • zasady reprezentacji – rodzaje i forma pełnomocnictw, prokura, reprezentacja łączna, reprezentacja konsorcjum,
 1. Jak w praktyce złożyć ofertę?
 • forma oferty,
 • wycofanie i zmiana oferty,
 • procedura uzupełnień i wyjaśnień,
 • forma i treść dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i wskazujących na brak podstaw do wykluczenia wykonawcy,
 • wadium w świetle elektroniacji,
 1. Jak rozumieć i chronić tajemnice przedsiębiorstwa po zmianach w przepisach ustawy o zwalczaniu konkurencji, dostęp do ofert konkurencyjnych wykonawców, możliwości kwestionowania ich poprawności,
   
 2. Omówienie wybranych platform zakupowych w administracji publicznej,
   
 3. Platforma e-zamówienia jako docelowe narzędzie zakupowe w administracji,
   
 4. MiniPortal Urzędu Zamówień Publicznych – zasady działania, praktyczna prezentacja z punktu widzenia wykonawcy (część warsztatowa),
   
 5. Omówienie aktualnych działań, stanu faktycznego i prawnego zmierzających do pełnej elektronizacji zamówień publicznych,
   
 6. Najnowsze orzecznictwo KIO szczególnie istotne w procesie składania ofert przez wykonawców.

 

 

Opinie

Profesjonalne, komunikatywnie prowadzone , ciekawe i oparte na przykładach z życia wziętych.

Michał Nowak - Ever Cleaning Sp z o.o.

Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie, trener jest profesjonalista i posiada dużą wiedzę. Szkolenie pomogło usystematyzować wiedzę i ustawy PZP.

Grzegorz Szafrański - Ever Cleaning Sp z o.o.