Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Ocena ofert i dokumentów...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Ocena ofert i dokumentów składanych w postaci elektronicznej. Pierwsze doświadczenia, zagrożenia i wątpliwości

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi przepisami o elektronizacji zamówień publicznych potrzebnych do przeprowadzenia postępowania w 2019 r. Trener poruszy kwestię platform zakupowych a także odpowie na pytania odnoszące się do SIWZ lub wadium.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Pracownicy zamówień publicznych
• Administratorzy danych osobowych
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

PROGRAM

1. Założenia do elektronizacji zamówień na rok 2019.  Omówienie planów MPIT związanych z zakupem obowiązkowego dla wszystkich portalu e – usług. Czy w takiej sytuacji zasadne jest dysponowanie komercyjną platformą do elektronicznych zamówień?

 

2. Możliwości Zamawiających związane z komunikacją elektroniczną po 18.10.2018 r – omówienie

 

3. Mini portal: instrukcja obsługi postępowania przy użyciu mini portalu – na co zwrócić uwagę, jak się zabezpieczyć przed błędami, co zrobić w sytuacji gdy np. oferta została wysłana, a nie została dostarczona na skrytkę ePuap Zamawiającego? Jakie inne błędy mogą wystąpić przy używaniu mini portalu i jak się do nich przygotować, żeby nie unieważniać postępowań.

 

4. Informacje które muszą się znaleźć w SIWZ w związku z komunikacją przy użyciu mini portalu – propozycja zapisów SIWZ usprawniających przeprowadzenie postępowania.

 

5. Prowadzenie postępowania z uwzględnieniem komunikacji elektronicznej: kanały komunikacji z wykonawcami. Przesyłanie dokumentów/informacji pocztą elektroniczną czy epuapem?

 

6. Omówienie kanałów komunikacji z wykonawcą – wady i zalety każdego kanału;

 

7. Omówienie rozporządzeń ws dokumentów i środków komunikacji elektronicznej

 

8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych – orzeczenia sądów dotyczące przesyłania dokumentów, środki dowodowe.

 

9. Postać a forma dokumentu; czy skan oferty może być złożony przez Wykonawcę?

 

10. Omówienie form dokumentów: forma pisemna, kwalifikowany podpis elektroniczny, forma dokumentowa;

 

11. Dokument naturalny elektroniczny a odwzorowanie cyfrowe. Podział dokumentów składanych przez wykonawców i form w jakich muszą zostać złożone.

 

12. Kopia elektroniczna dokumentu – w jaki sposób powinna być przygotowana.

 

13. Wadium – na jakie zapisy należy zwrócić uwagę w gwarancjach wadialnych;

 

14. Pełnomocnictwo – jak powinno być przygotowane po 18.10.2018 r.;

 

15. Procedura otwarcia ofert składanych elektronicznie;

 

16. Komunikacja elektroniczna przy wezwaniach do wyjaśnienia treści SIWZ/ uzupełniania dokumentów

 

17. Podpis elektroniczny – metody weryfikacji podpisu. Jakie błędy mogą wystąpić przy elektronicznym podpisywaniu ofert;

 

18. Elektronizacja małych postępowań – czy warto wcześniej dopuścić komunikację elektroniczną. Proponowane zapisy do SIWZ.

 

19. Orzecznictwo i wyroki Sądów Okręgowych.

OPINIE

Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Osoba prowadząca w sposób bardzo przystępny objaśniła bardzo wiele kwestii z zakresu elektronizacji ZP.

Magdalena Trendowicz - Instytut Biologii Medycznej PAN

Bardzo dobrze oceniam szkolenie pod względem osoby prowadzącej - bardzo kompetentna o rozległej wiedzy fachowej, bardzo dobre przedstawienie tematu szkolenia, świetna organizacja szkolenia.

Edyta Fila-Wyleżych - Urząd Miejski w Pabianicach

CENA ZAWIERA

  • Dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena