Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Kontrole zamówień finansowanych ze środków UE z uwzględnieniem elektronizacji zamówień | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Kontrole zamówień finansowanych ze środków UE z uwzględnieniem elektronizacji zamówień

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Czy chcesz wiedzieć…

  • Jak przeprowadzić audyt?
  • Jakie naruszenia najczęściej wykrywa kontrola postępowań?
  • Jaką korektę finansową wymierzyć?

Zapisz sie na szkolenie! Kontrolerów uczymy prawidłowej oceny postępowań. Zamawiających – świadomości, jak ustrzec się przed błędami.

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

Program

1. Definicja i pojęcie nieprawidłowości, naruszenia które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania a naruszenia o charakterze formalnym w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.


2. Prawidłowa ścieżka audytu – zweryfikowanie dokumentacji postępowania.


3. Elektronizacja zamówień: wszystko co elektronizacji musi wiedzieć kontrolujący
a) weryfikacja prawidłowej postaci dokumentów
b) walidacja podpisu elektronicznego
c) dokumenty składane w postępowaniu w postaci elektronicznej
d) ocena prawidłowości procedur stosowanych przez zamawiających


4. Taryfikator korekt finansowych za naruszenia Prawa zamówień publicznych – omówienie


5. Naruszenia przepisów związanych z przygotowaniem i wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
a) naruszenia przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia i dzieleniu zamówienia na części, nieuprawniony podział zamówienia na części bądź zaniżanie wartości zamówienia, zamówienia udzielane zgodnie z art. 6a ustawy Pzp
b) naruszenia przy sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia
c) naruszenia przy określaniu warunków udziału w postępowaniu: najczęściej popełniane błędy przy dookreślaniu warunków udziału w postępowaniu, warunki nieproporcjonalne, żądanie dokumentów które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania, wadliwe skonstruowany opis warunku, wadliwie skonstruowany sposób oceny spełniania warunku
d) naruszenia związane z formułowaniem kryteriów oceny ofert: kryteria podmiotowe i przedmiotowe, wadliwy opis kryteriów, niedopuszczalny opis sposobu oceny ofert);
e) naruszenia w zakresie publikacji ogłoszeń
f) naruszenia w zakresie zasady bezstronności i obiektywizmu: konflikt interesów


6. Naruszenia przepisów związane z etapem prowadzenia postępowania
a) naruszenia związane z udzielaniem odpowiedzi na pytania wykonawców, modyfikacjami SIWZ
b) naruszenia związane z JEDZ – ocena prawidłowości JEDZ przez Zamawiającego
c) naruszenia związane z wyjaśnianiem treści ofert
d) naruszenia związane z uzupełnianiem/wyjaśnianiem dokumentów
e) poprawa omyłek w ofertach
f) wyjaśnianie powiązań istniejących między przedsiębiorcami jednej grupy kapitałowej
g) odrzucenie oferty
h) unieważnienie postępowania
i) inne czynności zamawiającego w postępowaniu i związane z tym nieprawidłowości
j) nieprawidłowy wybór trybu udzielenia zamówienia


7. Problemy występujące w związku z zawarciem umowy po przeprowadzonym postępowaniu i dokonywanie zmian w treściach umów:
a) tożsamość zakresu świadczenia wynikającego z umowy z zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w ofercie,
b) błędy w zakresie wprowadzania zmian treści zawartej umowy (zmiany istotne).

Opinie

Bardzo profesjonalny sposób przekazywania wiedzy, Jasna i fachowa komunikacja. Polecam!

Aldona Rusiniak - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Firma z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu zamówień publicznych. Wysoki poziom wiedzy potwierdzony przykładami z wyroków KIO.

Agata Tkacz - MERCK Sp. z o.o.