Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce. Charakterystyka platform wraz z prezentacją ich funkcjonalności | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce. Charakterystyka platform wraz z prezentacją ich funkcjonalności

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

 

TYLKO U NAS!

Podczas szkolenia logujemy się do konkretnych platform do elektronicznych zamówień!

Dzięki temu:

  • sprawdzisz działanie największych platform do e-zamówień,
  • zapoznasz się z ich budową, funkcjami i różnicami między nimi,

a ponadto na szkoleniu:

  • nauczysz się poprawnie stosować podpis kwalifikowany,
  • dowiesz się, co zmieni się w Pzp w najbliższym czasie,
  • omówimy dokumenty elektroniczne, w tym SIWZ!

Program

1. Elektronizacja zamówień publicznych po 18.10.2018 r.

• założenia unijne;
• możliwości i narzędzia jakimi dysponują Zamawiający;
• plany UZP na przyszłość - kiedy i w jakim kształcie można się spodziewać rządowego systemu do obsługi zamówień;
• elektronizacja w nowej ustawie;
• czy Zamawiający mając platformę komercyjną będzie mógł korzystać z platformy rządowej? Integracja platform, dopuszczenie rozwiązań komercyjnych;


2. Prezentacja Platform i omówienie ich funkcjonalności:

• miniPortal i e- puap
• eb2b
• Marketplanet: e - Zamawiający
• OpenNexus
• SmartPzp
• Pzp24 (logintrade)


3. Podpis elektroniczny - informacje praktyczne

• kwalifikowany podpis elektroniczny a profil zaufany e-puap
• podpis zewnętrzny i otaczający;
• podpisy kwalifikowane w państwach UE;
• format dokumentu a podpis elektroniczny;
• znakowanie czasem kwalifikowanym znacznikiem a czas deklarowany - jakie znaczenie ma czas podpisu;
• elektroniczny oryginał a elektroniczna kopia dokumentu;
• podpisywanie paczki dokumentów, zip i podpis kwalifikowany;
• otwieranie podpisanych dokumentów w różnych formatach i z różnymi podpisami;
• walidacja podpisu: obowiązki Zamawiającego;
• błędy w podpisie - jak sobie z tym radzić;
• pełnomocnictwo - forma i kwestie związane z kwalifikowanym podpisem;
• kontrowersje wokół wniesienia wadium - skan/kopia/wadium w postaci papierowej


4. Komunikacja e - mail: błędy, problemy, zagrożenia, orzecznictwo


5. Forma a postać dokumentu - rozgraniczenie postaci i form. Omówienie formy dokumentowej pod katem zastosowania


6. Kiedy warto dopuścić komunikację elektroniczną w postępowaniach poniżej progu UE? Jak opracować zapisy SIWZ


7. Omówienie postaci i form dokumentów składanych w postępowaniach - zaprezentowanie dokumentów oryginalnych elektronicznych i dopuszczalny

Opinie

Bardzo dobre szkolenie, prowadzące przez komunikatywną i kompetentną osobę. Szkolenie porusza wiele aspektów i rozwiewa wątpliwości dotyczące elektronizacji zamówień publicznych.

Konrad Chądzyński - Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane. Prowadząca bardzo kompetentna i dobrze przygotowana - chętnie odpowiadała na zadawane pytania, udzielając konkretnych odpowiedzi.

Agnieszka Stawarz - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy