Start > Szkolenia otwarte > Kadry i Płace > Planowanie i rozliczanie...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Planowanie i rozliczanie czasu pracy 2019/2020 - kompleksowy warsztat praktyczny

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

 

Nowość w ofercie ApexNet!

Piotr Wojciechowski podczas szkolenia zapozna uczestników z najważniejszymi zagadnieniami odnoszącymi się do ewidencji czasu pracy. Ekspert pokaże, jak prawidłowo zarządzać grafikami, obliczać nadgodziny oraz opowie o odpowiedzialności za naruszenie przepisów.

PROGRAM

I. Planowanie czasu pracy – sporządzanie grafików czasu pracy.

1. Ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie
2. Informowanie pracowników o obowiązującym harmonogramie czasu pracy i forma tej informacji.
3. Zmiany w harmonogramie czasu pracy – zapisy regulaminowe umożliwiające zmiany na wniosek i bez wniosku pracownika.
4. Okresy, na które tworzy się harmonogramy czasu pracy.
5. Brak obowiązków sporządzania harmonogramów czasu pracy.
6. Planowanie odpoczynku.
7. Sposoby na nienaruszanie doby pracowniczej, zasady wprowadzania ruchomego czasu pracy.
8. Definicja dnia wolnego od pracy.
9. Prowadzenie ewidencji czasu pracy (dla kogo ma być prowadzona, zakres jej prowadzenia, zwolnienia z obowiązku jej prowadzenia).
10. Rozliczanie równoważnego czasu pracy


II. Zarządzanie pracą nadliczbową

1. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia dobowej normy czasu pracy.
2. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy.
3. Godziny nadliczbowe z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy – różnice pomiędzy interpretacją PIP i MPiPS i praktyczne ich konsekwencje.
4. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.


III. Zasady rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych oraz pracy w sobotę, niedzielę i święto oraz w porze nocnej

1. Ustalanie normalnego wynagrodzenia za nadgodziny
2. Ustalanie wysokości dodatków za godziny nadliczbowe – 50% czy 100%?
3. Ustalanie dodatku za nadgodziny przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia.
4. Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym od pracy.
5. Zasady rekompensowania pracy w dniu wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy (sobota), tj. rekompensata godzinami i dniami, sposób wynagradzania za pracę w dniu wolnym (sobota).
6. Metody dostosowywania niedziel i świąt do organizacji czasu pracy.
7. Rekompensowanie pracy w niedzielę i święto.
8. Rekompensowanie pracy w porze nocnej.
9. Ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej.
10. Ograniczenia pracy w porze nocnej a praca zmianowa.
11. Prawidłowe ustalanie pory nocnej.


IV. Zasady prowadzenia dokumentacji z zakresu czasu pracy

1. Sporządzanie grafików, harmonogramów, rozkładów czasu pracy.
2. Prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy.
3. Sporządzanie zapisów obowiązującego układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy i innych niezbędnych formularzy i druków z zakresu czasu pracy.


V. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o czasie pracy – jak jej uniknąć.

1. Zakres odpowiedzialności – działania stanowiące wykroczenie
2. Osoby ponoszące odpowiedzialność
3. Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy i zasady odwoływania się od nich – wniosek, grzywna, decyzja administracyjna.

OPINIE

Szkolenie na wysokim poziomie, bardzo profesjonalne. Oparte na wiedzy i doświadczeniu prowadzącego oraz zgodnie z oczekiwaniami. gorąco polecam firmę ApexNet.

Marta Pacocha - Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych "Strzelbud"

Szkolenie było prowadzone w bardzo ciekawy sposób przejrzyście, bardzo rzeczowo. Prowadzący wyjaśniał w sposób skrupulatny. Jest to moje kolejne szkolenie z firmą ApexNet i jak zwykle jest bardzo profesjonalne, organizacja 10/10.

Katarzyna Kalińska - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

CENA ZAWIERA

  • Materiały szkoleniowe

  • Dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena