Start > Szkolenia otwarte > Kadry i Płace > Rozliczanie wynagrodzeń...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce, korekty dokumentacji płacowej

– konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US ONLINE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Cel szkolenia: pokazanie w jak prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń. Wskazanie nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej i związanych z tym rozliczeń wobec ZUS i US, celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozwiązań radzenia sobie z prawidłowym korygowaniem dokumentów, prawidłowego rozliczania składek i zaliczki na podatek dochodowy.

Adresaci szkolenia: osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń; osoby chcące zapoznać się z tematyką naliczania wynagrodzeń i problemami z tym związanymi.

PROGRAM

Dzień 1

 1. Jak dokonać zmiany zapisów dotyczących wynagrodzeń w przepisach wewnątrzzakładowych?
 2. Co to jest wynagrodzenie brutto i wynagrodzenie netto?
 3. Jak ustalać wysokość wynagrodzenia minimalnego?
 4. Jak ustalić minimalne wynagrodzenie przy umowach zlecenia?
 5. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany przy różnych rodzajach nieobecności w jednym miesiącu?
 6. Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca chorował a pozostałą część był na urlopie wypoczynkowym?
 7. Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika w przypadku zmiany etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca?
 8. Jak dzieli się składniki wynagrodzenia dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego?
 9. Czym różni się premia od nagrody?
 10. Jak ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?
 11. Jak ustalić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i inne świadczenia liczone na zasadach ekwiwalentu?
 12. Jak ustalić wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni opieki nad dzieckiem, itp.)?
 13. Jak ustalić wynagrodzenie za czas nieświadczenia pracy w przypadku zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
 14. Jak zmiany zapisów ustawy COVID wpływają na przeliczenie podstawy zasiłku chorobowego?
 15. Jak ustalić wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?
 16. Sesja pytań i odpowiedzi

  

Dzień 2

 

 1. Co jest powodem do korekty po kontroli z ZUS i US?
 2. Jak dokonać korekty w przypadku zwrotu pracownikowi nienależnie pobranych składek ZUS?
 3. Jak dokonać korekty nadpłaconych składek z umowy zlecenia?
 4. Jak dokonać korekty w przypadku przedwczesnego zaprzestania naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe?
 5. Jakie są skutki opłacenia przez pracodawcę składek ZUS i podatku finansowanych przez pracownika i byłego pracownika?
 6. Jak dokonać korekty w przypadku przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia?
 7. Jak dokonać korekty wpłat do PPK?
 8. Jak dokonać korekty w przypadku zwrotu pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika i przez byłego pracownika?
 9. Jak rozliczyć nadpłatę zasiłku macierzyńskiego ze 100% do 80%?
 10. Jak dokonać korekty w przypadku uznania wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego?
 11. Jak dokonać korekty w przypadku zakwalifikowania wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego?
 12. Jak wpływa dostarczenie zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia na naliczenia listy płac?
 13. Sesja pytań i odpowiedzi

 

OPINIE

Moja opinia w sprawie szkolenia on – line, jest pozytywna, przynosi wiele korzyści i swobody. Komunikacja na czacie funkcjonuje równie dobrze, jak na stacjonarnym szkoleniu, nie trzeba nigdzie dojeżdżać i tracić czasu na dojazdy, a co najważniejsze można swobodnie wziąć udział w szkoleniu które nie jest organizowane w moim mieście.

Monika Maserak - TARGOWISKA Sp. z o.o

Szkolenia organizowane przez firmę ApexNet są zawsze na wysokim poziomie. Osoby opiekujące się szkoleniem zawsze są przyjazne i uczynne. Właściwie na tych szkoleniach czuję się już jak w domu.

Wojciech Skomrucha - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena