Start > Szkolenia otwarte > Kadry i Płace > Zakładowy Fundusz Świadczeń...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Cel szkolenia to postawienie przedewszystkim na praktyczne omówienie zagadnień związanych z tematyką tworzenia i gospodarowania ZFŚS. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Korzyści ze szkolenia:Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

Szkolenie odbywa się w bezpiecznej formie on-line. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział! Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z umiejętności miękkich.

PROGRAM

 1. Kto ma obowiązek tworzenia ZFŚS?
 2. Co to jest kryterium socjalne?
 3. Kto jest uprawniony do pomocy z ZFŚS, kogo uważamy za członka rodziny?
 4. Jak określić definicję gospodarstwa domowego?
 5. Czy można stosować zapis o 14 – dniowym urlopie wypoczynkowym przy dofinasowaniu wypoczynku?
 6. Jak tworzyć odpis na ZFŚS?
 7. Jakie zwiększenia zasilają środki ZFŚS?
 8. Co jest przedmiotem działalności socjalnej – co można finansować ze środków ZFŚS?
 9. Jak potwierdzać sytuację majątkową osób uprawnionych zgodnie z RODO? Jakich dokumentów i danych osobowych można żądać od osób uprawnionych (w tym członków rodziny)?
 10. Jak długo pracodawca może przechowywać dokumenty zgormadzone na potrzeby ZFŚS?

 1. Jakie zapisy warto zawrzeć w regulaminie ZFŚS?
 2. Jaką rolę pełni komisja socjalna?
 3. Jakie organy uprawnione są do nadzoru i kontroli stosowania przez pracodawców przepisów o ZFŚS – co podlega kontroli?
 4. Jakie są warunki konieczne do zwolnienia z oskładkowania świadczeń z ZFŚS?
 5. Jak opodatkowanie są świadczenia z ZFŚS? Jakie obowiązują kwoty wolne od podatku?
 6.  Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?
 7. Jakie najczęściej popełniane są błędy przy tworzeniu regulaminu ZFŚS?
 8. Sesja pytań i odpowiedzi

OPINIE

Moja opinia w sprawie szkolenia on – line, jest pozytywna, przynosi wiele korzyści i swobody. Komunikacja na czacie funkcjonuje równie dobrze, jak na stacjonarnym szkoleniu, nie trzeba nigdzie dojeżdżać i tracić czasu na dojazdy, a co najważniejsze można swobodnie wziąć udział w szkoleniu które nie jest organizowane w moim mieście.

Monika Maserak - TARGOWISKA Sp. z o.o

Szkolenia organizowane przez firmę ApexNet są zawsze na wysokim poziomie. Osoby opiekujące się szkoleniem zawsze są przyjazne i uczynne. Właściwie na tych szkoleniach czuję się już jak w domu.

Wojciech Skomrucha - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena