Start > Szkolenia otwarte > Kadry i Płace > CZAS PRACY OD A DO Z...

SZKOLENIA OTWARTE

CZAS PRACY OD A DO Z w 2021 r z uwzględnieniem najnowszych zmian związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy

TEMAT

CZAS PRACY OD A DO Z w 2021 r.

z uwzględnieniem najnowszych zmian związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy.

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi metodami stosowania przepisów o czasie pracy. Wykład prowadzony jest w chronologicznym porządku czynności związanych z zarządzaniem czasem pracy. Trener omówi również metody kontrolowania czasu pracy przez inspektorów pracy w celu zapoznania słuchaczy z możliwościami ustalania przez inspektora nieprawidłowości w zakresie gospodarowania czasem pracy.
W czasie szkolenia, praktycznej analizie poddane zostaną liczne przykłady wspólnie omawiane ze słuchaczami, udzielone odpowiedzi na zadawane przez nich pytania w oparciu o specyfikę uwarunkowań Państwa organizacji.

Szkolenie odbywa się w bezpiecznej formie on-line. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z umiejętności miękkich.

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

Dzień pierwszy.

I. Planowanie czasu pracy

1. Właściwy dobór systemów i okresów rozliczeniowych do potrzeb określonego zakładu pracy.

2. Wady i zalety 12 miesięcznych okresów rozliczeniowych.

3. Ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie

4. Informowanie pracowników o obowiązującym harmonogramie czasu pracy i forma tej informacji.

5. Zmiany w harmonogramie czasu pracy – zapisy regulaminowe umożliwiające zmiany na wniosek i bez wniosku pracownika.

6. Okresy, na które tworzy się harmonogramy czasu pracy.

7. Brak obowiązków sporządzania harmonogramów czasu pracy.

8. Planowanie odpoczynku.

9. Sposoby na nienaruszanie doby pracowniczej, zasady wprowadzania ruchomego czasu pracy.

10. Definicja dnia wolnego od pracy.

11. Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy:

a) nowe zasady oznaczania dniówek roboczych, 

b) oznaczanie dni wolnych od pracy, zwolnienia od pracy, z oznaczeniem wymiaru i podstawy prawnej ich udzielenia,

c) oznaczanie innych usprawiedliwionych nieobecnościach w pracy, ze wskazaniem wymiaru i tytułu ich udzielenia, nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy.

 

II. Rozliczanie czasu podróży służbowej, dyżuru i szkolenia

1. Rozliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia.

2. Zaliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia do czasu pracy.

3. Czas przejazdów a czas pracy.

4. Godziny nadliczbowe w podróży służbowej oraz podczas szkolenia.

5. Obowiązek zapewnienia odpoczynków w podróży służbowej.

6. Rekompensowanie podróży służbowej – diety, wynagrodzenie i inne należności.

 

III. Zasady sporządzania prawidłowych zapisów z zakresu czasu pracy w praktyce na wybranych przykładach.

1. Sporządzanie grafików, harmonogramów, rozkładów czasu pracy.

2. Prawidłowe sporządzanie ewidencji czasu pracy.

3. Sporządzanie zapisów obowiązującego układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy i innych niezbędnych formularzy i druków z zakresu czasu pracy.

 

  

Dzień drugi.

I. Zarządzanie pracą nadliczbową

1. Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych.

2. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia dobowej normy czasu pracy.

3. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy.

4. Godziny nadliczbowe z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy – różnice pomiędzy interpretacją PIP i MPiPS i praktyczne ich konsekwencje.

5. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

II. Zasady rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych oraz pracy w sobotę, niedzielę i święto oraz w porze nocnej

1. Ustalanie normalnego wynagrodzenia za nadgodziny

2. Ustalanie wysokości dodatków za godziny nadliczbowe – 50% czy 100%?

3. Ustalanie dodatku za nadgodziny przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia.

4. Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym od pracy.

5. Zasady rekompensowania pracy w dniu wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy (sobota), tj. rekompensata godzinami i dniami, sposób wynagradzania za pracę w dniu wolnym (sobota).

6. Metody dostosowywania niedziel i świąt do organizacji czasu pracy.

7. Rekompensowanie pracy w niedzielę i święto.

8. Rekompensowanie pracy w porze nocnej.

9. Ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej.

10. Ograniczenia pracy w porze nocnej a praca zmianowa.

11. Prawidłowe ustalanie pory nocnej.

 

III. Czas pracy kadry zarządzającej a praca w godzinach nadliczbowych

1. Kim są pracownicy zarządzający?

2. Kiedy zarządzającym należą się dodatki za nadgodziny – stanowisko PIP i SN.

3. Czy pracownik zarządzający ma prawo do dnia wolnego za pracę w sobotę?

 

IV. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o czasie pracy – jak jej uniknąć

1. Zakres odpowiedzialności – działania stanowiące wykroczenie

2. Osoby ponoszące odpowiedzialność

3. Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy i zasady odwoływania się od nich – wniosek, grzywna, decyzja administracyjna.

 

OPINIE

Szkolenie na wysokim poziomie, bardzo profesjonalne. Oparte na wiedzy i doświadczeniu prowadzącego oraz zgodnie z oczekiwaniami. gorąco polecam firmę ApexNet.

Marta Pacocha - Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych "Strzelbud"

Szkolenie było prowadzone w bardzo ciekawy sposób przejrzyście, bardzo rzeczowo. Prowadzący wyjaśniał w sposób skrupulatny. Jest to moje kolejne szkolenie z firmą ApexNet i jak zwykle jest bardzo profesjonalne, organizacja 10/10.

Marta Pacocha - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

CENA ZAWIERA

  • Szkolenie on-line na żywo

  • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

  • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

  • Aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na Android i iOS

  • Roczny dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Nagrania z webinarów ApexNet

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

To szkolenie dostępne również w formie:

 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło