Start > Szkolenia otwarte > Fundusze UE > Nowa perspektywa finansowa...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Nowa perspektywa finansowa 2021-2027

- nowe wyzwania, nowe zasady, nowe programy ONLINE

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestniczek i uczestników do nowego okresu programowania na lata 2021-2027 planowanego do uruchomienia w II połowie 2022r.

Szkolenie pozwoli zauważyć różnice i podobieństwa wobec perspektywy 2014-2020. Przybliży zupełnie nowe zasady rozliczania projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków oraz ułatwienia w projektach społecznych i edukacyjnych.

Uczestniczki i uczestnicy zobaczą różnice pomiędzy Polityką Spójności a Krajowym Planem Odbudowy, zauważą ryzyka związane z uruchamianiem i realizacją działań z obydwu mechanizmów.

Szkolenie wskaże przyszłym Beneficjentom możliwości sięgania po środki unijne na konkretne potrzeby rozwojowe oraz wprowadzi w zasady aplikowania o środki unijne i ich rozliczania z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.

Rekomendacje uczestników

TRENER

Ingrid Szrajer

Trenerka na szkoleniach i warsztatach od 2004 r., wykładowca na konferencjach dotyczących problematyki funduszy strukturalnych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 41
Liczba opinii o trenerze: 3

Ekspertka Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych. Właścicielka firmy Acces Consulting, konsultantka z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie  w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

PROGRAM

 1. Nowy okres programowania na lata 2021-2027
  • Polskie i unijne akty prawne otwierające możliwości finansowania projektów
  • Nowy podział środków europejskich
  • Nowe cele polityki
  • Nowe mechanizmy finansowania projektów i przedsięwzięć – różnice pomiędzy Polityką Spójności a Krajowym Planem Odbudowy
  • Szanse i ryzyka nowego okresu programowania
 2. Nowe zasady finansowania projektów
  • Różne poziomy dofinansowania w zależności od źródła finansowania, regionu oraz Beneficjenta
  • Nowy podział na regiony słabiej i lepiej rozwinięte
  • Mechanizmy finansowania przedsięwzięć – zaliczka, refundacja, instrumenty finansowe, wsparcie warunkowe
 3. Realizacja potrzeb rozwojowych poprzez Fundusze Europejskie w ramach programów krajowych i regionalnych oraz Krajowego Planu Odbudowy
  • Wsparcie na badania i innowacje dla nauki i przemysłu
  • Wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw
  • Cyfryzacja – szerokopasmowy internet, e-usługi, digitalizacja zasobów nauki, kultury, administracji publicznej, cyfryzacja procesów w sektorze publicznym i prywatnym, cyberbezpieczeństwo
  • Poprawa efektywności energetycznej i inwestycje w odnawialne źródła energii
  • Infrastruktura energetyczna
  • Wsparcie dla miast - zmiany klimatu, zielona i niebieska infrastruktura, niskoemisyjny transport i mobilność miejska
  • Wsparcie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej
  • Inwestycje w ochronę przyrody i turystykę
  • Wsparcie ochrony dziedzictwa narodowego i rozwój kultury
  • Wsparcie ochrony zdrowia – inwestycje w szpitale, ambulatoryjną i podstawową opiekę zdrowotną, oddziały ratunkowe, uzdrowiska oraz aktualny i przyszły personel służby zdrowia i zawodów związanych z ochroną zdrowia

 

 1. Wsparcie rozwoju bezpiecznego i nowoczesnego transportu drogowego, kolejowego, intermodalnego, lotniczego, morskiego i rzecznego
 2. Wsparcie rynku pracy
 3. Usługi społeczne i zdrowotne
 4. Włączenie i integracja społeczna
 5. Wsparcie opieki nad dziećmi
 6. Inwestycje w edukację dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
 7. Wsparcie szkolnictwa wyższego
 8. Równość, integracja i niedyskryminacja
 9. Linia demarkacyjna - Programy Krajowe i Regionalne a Krajowy Plan Odbudowy
 10. System instytucjonalny w nowym rozdaniu środków europejskich
 11. Zasady wybory projektów i przedsięwzięć do dofinansowania
 12. Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w Nowej Perspektywie 2021-2027
  • Matryca kwalifikowalności
  • Wynagrodzenia personelu
  • VAT
  • Zakupy środków trwałych
  • Trwałość projektu
  • Wybór wykonawców
  • Uproszczone formy rozliczania wydatków
  • Systemy informatyczne wspierające realizację projektów
 13. Kontrola prawidłowości realizacji projektów i przedsięwzięć w latach 2022-2029
 14. Dyskusja i konsultacje z trenerką 

OPINIE

Profesjonalizm osoby prowadzącej, wiedza poparta własnym doświadczeniem i bardzo dobra wartość merytoryczna.

Anna Przybysz - Ośrodek Rozwoju Edukacji

Fantastyczne szkolenie! Bardzo dobry i przydatny temat i zakres szkolenia - zarówno dla beneficjentów jak i instytucji kontrolujących. Poziom szkolenia i kompetencje Prowadzących (Pani Iwona i Pani Ingrid) z najwyższej półki. Krysia i stworzony przez nią klimat i organizacja szkolenia - ciepły, rodzinny. Dziękuję. Organizacja szkolenia bardzo dobra.

Beata Bagińska - ZGOK Sp. z o.o. Olsztyn

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

*Grafika poglądowa
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Oferta specjalna
Decydując się na ofertę specjalną "2S" otrzymujesz wybrane szkolenie oraz dodatkowe 10-godzinne SZKOLENIE VOD 50% taniej! Na dostęp do szkolenia VOD nie musisz czekać - możemy uruchomić je od razu lub w dowolnym momencie. Szkolenie wybierasz w momencie składania zamówienia lub później.
Miejsce Termin Trener Cena
Cena 2S
DOBIERZ SZKOLENIE VOD 50% TANIEJ
ONLINE, 15-16 września 2022 Ingrid Szrajer 999.00 zł netto + 23% VAT 1499.00 zł netto + 23% VAT
Dlaczego warto zgłosić się online?
+ oszczędzasz czas - to tylko 2 minuty!
+ potwierdzenie wyślemy od razu na Twój e-mail
+ po zgłoszeniu pobierzesz kopię swojego zgłoszenia

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907