Start > Szkolenia otwarte > Kadry i Płace > CZAS PRACY OD A DO Z...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

CZAS PRACY OD A DO Z w 2022 r.

z uwzględnieniem najnowszych zmian związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy. ONLINE

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi metodami stosowania przepisów o czasie pracy w 2022r. Wykład prowadzony jest w chronologicznym porządku czynności związanych z zarządzaniem czasem pracy. Trener omówi również metody kontrolowania czasu pracy przez inspektorów pracy w celu zapoznania słuchaczy z możliwościami ustalania przez inspektora nieprawidłowości w zakresie gospodarowania czasem pracy.
W czasie szkolenia, praktycznej analizie poddane zostaną liczne przykłady wspólnie omawiane ze słuchaczami, udzielone odpowiedzi na zadawane przez nich pytania w oparciu o specyfikę uwarunkowań Państwa organizacji.

Szkolenie odbywa się w bezpiecznej formie on-line. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z umiejętności miękkich.

TRENER

Piotr Wojciechowski

Adwokat, były inspektor pracy, specjalizujący się w problematyce czasu pracy.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 820
Liczba opinii o trenerze: 14

W latach 1998 – 2001 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy, oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy. Z tego okresu pochodzą pierwsze publikacje dotyczące transferu przedsiębiorstw, prawa urlopowego, czasu pracy czy zakazu konkurencji w stosunkach pracy.

PROGRAM

Dzień pierwszy.

I. Planowanie czasu pracy

1. Właściwy dobór systemów i okresów rozliczeniowych do potrzeb określonego zakładu pracy.

2. Wady i zalety 12 miesięcznych okresów rozliczeniowych.

3. Ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie

4. Informowanie pracowników o obowiązującym harmonogramie czasu pracy i forma tej informacji.

5. Zmiany w harmonogramie czasu pracy – zapisy regulaminowe umożliwiające zmiany na wniosek i bez wniosku pracownika.

6. Okresy, na które tworzy się harmonogramy czasu pracy.

7. Brak obowiązków sporządzania harmonogramów czasu pracy.

8. Planowanie odpoczynku.

9. Sposoby na nienaruszanie doby pracowniczej, zasady wprowadzania ruchomego czasu pracy.

10. Definicja dnia wolnego od pracy.

11. Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy:

a) nowe zasady oznaczania dniówek roboczych, 

b) oznaczanie dni wolnych od pracy, zwolnienia od pracy, z oznaczeniem wymiaru i podstawy prawnej ich udzielenia,

c) oznaczanie innych usprawiedliwionych nieobecnościach w pracy, ze wskazaniem wymiaru i tytułu ich udzielenia, nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy.

 

II. Rozliczanie czasu podróży służbowej, dyżuru i szkolenia

1. Rozliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia.

2. Zaliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia do czasu pracy.

3. Czas przejazdów a czas pracy.

4. Godziny nadliczbowe w podróży służbowej oraz podczas szkolenia.

5. Obowiązek zapewnienia odpoczynków w podróży służbowej.

6. Rekompensowanie podróży służbowej – diety, wynagrodzenie i inne należności.

 

III. Zasady sporządzania prawidłowych zapisów z zakresu czasu pracy w praktyce na wybranych przykładach.

1. Sporządzanie grafików, harmonogramów, rozkładów czasu pracy.

2. Prawidłowe sporządzanie ewidencji czasu pracy.

3. Sporządzanie zapisów obowiązującego układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy i innych niezbędnych formularzy i druków z zakresu czasu pracy.

 

Dzień drugi.

I. Zarządzanie pracą nadliczbową

1. Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych.

2. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia dobowej normy czasu pracy.

3. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy.

4. Godziny nadliczbowe z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy – różnice pomiędzy interpretacją PIP i MPiPS i praktyczne ich konsekwencje.

5. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

II. Zasady rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych oraz pracy w sobotę, niedzielę i święto oraz w porze nocnej

1. Ustalanie normalnego wynagrodzenia za nadgodziny

2. Ustalanie wysokości dodatków za godziny nadliczbowe – 50% czy 100%?

3. Ustalanie dodatku za nadgodziny przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia.

4. Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym od pracy.

5. Zasady rekompensowania pracy w dniu wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy (sobota), tj. rekompensata godzinami i dniami, sposób wynagradzania za pracę w dniu wolnym (sobota).

6. Metody dostosowywania niedziel i świąt do organizacji czasu pracy.

7. Rekompensowanie pracy w niedzielę i święto.

8. Rekompensowanie pracy w porze nocnej.

9. Ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej.

10. Ograniczenia pracy w porze nocnej a praca zmianowa.

11. Prawidłowe ustalanie pory nocnej.

 

III. Czas pracy kadry zarządzającej a praca w godzinach nadliczbowych

1. Kim są pracownicy zarządzający?

2. Kiedy zarządzającym należą się dodatki za nadgodziny – stanowisko PIP i SN.

3. Czy pracownik zarządzający ma prawo do dnia wolnego za pracę w sobotę?

 

IV. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o czasie pracy – jak jej uniknąć

1. Zakres odpowiedzialności – działania stanowiące wykroczenie

2. Osoby ponoszące odpowiedzialność

3. Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy i zasady odwoływania się od nich – wniosek, grzywna, decyzja administracyjna. 

OPINIE

Szkolenie na wysokim poziomie, bardzo profesjonalne. Oparte na wiedzy i doświadczeniu prowadzącego oraz zgodnie z oczekiwaniami. gorąco polecam firmę ApexNet.

Marta Pacocha - Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych "Strzelbud"

Szkolenie było prowadzone w bardzo ciekawy sposób przejrzyście, bardzo rzeczowo. Prowadzący wyjaśniał w sposób skrupulatny. Jest to moje kolejne szkolenie z firmą ApexNet i jak zwykle jest bardzo profesjonalne, organizacja 10/10.

Katarzyna Kalińska - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

CENA ZAWIERA

  • Szkolenie on-line na żywo

  • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

  • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

  • Aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS

  • Dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Oferta specjalna
Decydując się na ofertę specjalną "2S" otrzymujesz wybrane szkolenie oraz dodatkowe 10-godzinne SZKOLENIE VOD 50% taniej! Na dostęp do szkolenia VOD nie musisz czekać - możemy uruchomić je od razu lub w dowolnym momencie. Szkolenie wybierasz w momencie składania zamówienia lub później.
Miejsce Termin Trener Cena
Cena 2S
DOBIERZ SZKOLENIE VOD 50% TANIEJ
ONLINE, 14-15 lutego 2022 Piotr Wojciechowski 999.00 zł netto + 23% VAT 1499.00 zł netto + 23% VAT
Dlaczego warto zgłosić się online?
+ oszczędzasz czas - to tylko 2 minuty!
+ potwierdzenie wyślemy od razu na Twój e-mail
+ po zgłoszeniu pobierzesz kopię swojego zgłoszenia

To szkolenie dostępne również w formie:

 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907