Start > Szkolenia otwarte > Kadry i Płace > Płace w praktyce - zasady...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Płace w praktyce

- zasady ustalania wynagrodzeń z uwzględnieniem Polskiego Ładu i zmian planowanych na lipiec 2022 r.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kompleksowych warsztatach z zakresu płac. Celem naszego szkolenia jest omówienie oraz przećwiczenie na przykładach zasad ustalania wynagrodzeń z punktu widzenia prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.

Bardzo praktyczna forma prowadzenia zajęć – cała grupa i każdy z osobna pracuje na przykładach.

Szkolenie skierowane   do osób, które zaczynają swoja przygodę w naliczeniu płac jak również  jest atrakcyjne dla pracowników kadr. Pomaga  w bardzo przystępny sposób  zrozumieć zasady funkcjonowania i współpracy miedzy działam kadr i płac.

Rekomendacje uczestników

TRENER

Iwona Nowak-Przybylska

 

Posiada dwudziestoośmioletnie  doświadczenie w księgowości. Od 28 lat Główny Księgowy i Dyrektor Finansowy.

Stale się rozwija i pogłębia wiedzę. Od ponad 25 lat prowadzi szkolenia z zakresu kadr i płac, funduszu świadczeń socjalnych i innych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 500
Liczba opinii o trenerze: 2

Ukończyła Studium Prawa Europejskiego w zakresie :

 1. Menadżera Kultury
 2. Zarzadzanie Instytucjami Kultury

Przez kilka lat była menadżerem zarządzającym w jednostce miejskiej we Wrocławiu .

Posiada certyfikat Ministra  Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jest także  certyfikowanym Mediatorem Sądowym .

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki oraz Nauk Ekonomicznych o kierunkach:
 a) Zarządzanie Przedsiębiorstwem,

 b) Zarządzanie Nieruchomościami,

 c) Zarządzanie Instytucjami Opieki Zdrowotnej i Społecznej.

PROGRAM

 1. Zasady wyliczania wynagrodzenia brutto – netto.
   
 • Zapoznanie z podstawami  prawnymi  określającymi zasady wyliczania wynagrodzeń.
 • Ustalenie kwoty brutto.
 • Wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne pracownika.
 • Wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne pracownika.
 • Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy.
 • Ustalenie kwoty netto.
 • Ustalenie obowiązkowych obciążeń pracodawcy.
 1. Dodatkowe składniki wynagrodzenia za pracę.
 • Stawka osobistego zaszeregowania.
 • Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Dodatek za pracę w porze nocnej.
 • Premie i nagrody.
 • Dodatki do wynagrodzeń.
 • Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 1. Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP, FEP.
 • Stopy procentowe składek.
 • Roczna podstawa wymiaru składek.
 • Świadczenie wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS.
 • Świadczenia na rzecz pracowników.
 • Zasady obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne z uwzględnieniem zmian na 2022 rok.
 • Składka wypadkowa.
 • Fundusz Pracy.
 • Fundusz Gwarantowanych Roszczeń Pracowniczych.
 • Fundusz Emerytur pomostowych.
 • PPK
 1. Zaliczka na podatek dochodowy  z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Polskim Ładem
 • Obowiązki płatnika.
 • Zasady ustalania dochodu.
 • Skala podatkowa od 2021 r. i 2022
 • Koszty uzyskania przychodów w 2021i 2022  roku.
 • Przekroczenie progu podatkowego w 2021 roku. I 2022 r
 • Koszty uzyskania przychodów autorskie – NAJNOWSZE ZMIANY W 2022 ROKU.
 • Polski Ład zastosowanie przepisów od 01.01.2022
 • Omówienie planowanych zmian w ustawie, które mają wejść od 01.07.2022
 • Obliczanie zaliczki na PIT – ĆWICZENIE PODSUMOWUJĄCE.
 • Deklaracja PIT- 4 R – omówienie zasad wypełniania.
 1. Zasady ustalania wynagrodzenia za czas choroby i świadczeń z ubezpieczenia społecznego .
 • Wynagrodzenie za czas choroby.
 • Zasiłek chorobowy.
 • Ustalanie prawa i wysokość zasiłku.
 • Okres zasiłkowy i wysokość zasiłku.
 1. Zasady naliczania wynagrodzenia dotyczącego urlopu.
 • Podstawa urlopowa.
 • Wynagrodzenie za czas urlopu.
 • Ekwiwalent pieniężny za urlop.
 • Ustalenie wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego.
 • Ustalenie wynagrodzenia za czas innych okresów niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

 1. Od  01.01.2022 roku  zmiany w zakresie wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
 • Zasiłki z ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorcy, osoby współpracującej i duchownego w razie zadłużenia na koncie płatnika
 • Skrócenie okresu wypłaty zasiłku chorobowego przysługującego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego
 • Rozszerzenie kręgu osób nieuprawnionych do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
 • Zmiana sposobu ustalania okresu płatności zasiłku chorobowego
 • Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu
 • Zwiększenie grupy osób nieuprawnionych do świadczenia rehabilitacyjnego
 • Krótsza przerwa w pobieraniu zasiłków powodująca ustalenie nowej podstawy wymiaru
 • Terminy wypłaty zasiłków
 • Inne zmiany do ustawy zasiłkowej
 • Definicja wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy
 • Brak prawa do zasiłku chorobowego za okres choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy
 1. Sporządzenie przykładowej listy płac – ćwiczenie podsumowujące.
 1. Wprowadzenie do proponowanych zmian w ustawie o PDOF- omówienie zmian :
  1)Wprowadzenie nowej skali podatkowej - zmniejszenie stawki podatku z 17% na 12 %
  2) Uchylenie ulgi dla klasy średnie - jak wpłynie na rozliczenie roczne pracowników
  3) zmianę zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek),
  4) NOWE OBOWIĄZKI DLA PŁATNIKÓW !
  5) zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek,
  6) Przywrócenie preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci – art. 6 ust. 4c-4g ustawy PIT
  7) zmianę wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka, od którego zależy prawo rodzica lub opiekuna prawnego do preferencji podatkowych,
  8) zmianę katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica,
  9) zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych,
  10)zmiany o charakterze porządkowym,
  11)Możliwość rezygnacji podatnika ze stosowania podwyższonych miesięcznych zryczałtowanych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów – nowe brzmienie art. 32 ust. 6 ustawy PIT
  12)Przepisy dotyczące oświadczeń składanych przez podatników płatnikom podatku dochodowego – wprowadzany art. 31a ustawy PIT
  13)uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.
  14)Zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 2 projektu ustawy)
  15) Zmiany w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 3 projektu ustawy)
  16)Zmiany w ustawie o świadczeniach zdrowotnych (art. 7 projektu ustawy)

 

OPINIE

estem zadowolona ze szkolenia, prowadząca kompetentna, udzielała wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania, przedstawiła wiele przykładów na konkretnych kwotach. Na początku byłam sceptycznie nastawiona do szkoleń on-line ale obecnie taka forma bardzo mi odpowiada. Nie muszę godzinami tłuc się autobusem/pociągiem żeby dojechać na szkolenie, mam możliwość uczestniczenia w szkoleniu będąc w domu.

Renata Biegaj - Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

Szkolenie prowadzone przez panią Iwonę Nowak-Przybylską w dniu 9-10 grudnia br. jest na najwyższym poziomie,ogromna wiedza z zakresu płac i zmian wprowadzonych przez Polski Ład. Materiały przygotowane idealnie, czytelne i przejrzyste. Dla mnie samej był to czas spędzony pożytecznie, poświęcony uporządkowaniu i uaktualnieniu posiadanej wiedzy praktycznej o nowe informacje w zmieniających się rzeczywistych warunkach prawnych. Oceniam szkolenie na najwyższą ocenę. Pozdrawiam.

Alicja Konopacka - Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Oferta specjalna
Decydując się na ofertę specjalną "2S" otrzymujesz wybrane szkolenie oraz dodatkowe 10-godzinne SZKOLENIE VOD 50% taniej! Na dostęp do szkolenia VOD nie musisz czekać - możemy uruchomić je od razu lub w dowolnym momencie. Szkolenie wybierasz w momencie składania zamówienia lub później.
Miejsce Termin Trener Cena
Cena 2S
DOBIERZ SZKOLENIE VOD 50% TANIEJ
ONLINE, 22-23 czerwca 2022 Iwona Nowak-Przybylska 999.00 zł netto + 23% VAT 1499.00 zł netto + 23% VAT
Dlaczego warto zgłosić się online?
+ oszczędzasz czas - to tylko 2 minuty!
+ potwierdzenie wyślemy od razu na Twój e-mail
+ po zgłoszeniu pobierzesz kopię swojego zgłoszenia

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907