Start > Szkolenia otwarte > Kadry i Płace > Jak dokonywać potrąceń...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców

bez naruszenia prawa i przepisów Polskiego Ładu

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Podczas 1 dniowego kursu ekspert przedstawi w praktyce, jak dokonywać potrąceń z wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców bez naruszenia prawa i przepisów Polskiego Ładu.

Szczegółowo również zostaną omówione takie tematy jak:

 • obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych
 • tytuły oraz hierarchia dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę
 • kryteria determinujące wysokość potrącenia z wynagrodzenia pracownika
 • sposób obliczania dopuszczalnej kwoty potrącenia z wynagrodzenia za pracę
 • zasady obowiązujące podczas obliczania kwoty wolnej od potrąceń
 • obliczanie kwoty potrącenia krok po kroku - checklista
 • dokonywanie potrąceń z zasiłków chorobowych w 2022 r.

Rekomendacje uczestników

TRENER

Iwona Nowak-Przybylska

 

Posiada dwudziestoośmioletnie  doświadczenie w księgowości. Od 28 lat Główny Księgowy i Dyrektor Finansowy.

Stale się rozwija i pogłębia wiedzę. Od ponad 25 lat prowadzi szkolenia z zakresu kadr i płac, funduszu świadczeń socjalnych i innych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 500
Liczba opinii o trenerze: 2

Ukończyła Studium Prawa Europejskiego w zakresie :

 1. Menadżera Kultury
 2. Zarzadzanie Instytucjami Kultury

Przez kilka lat była menadżerem zarządzającym w jednostce miejskiej we Wrocławiu .

Posiada certyfikat Ministra  Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jest także  certyfikowanym Mediatorem Sądowym .

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki oraz Nauk Ekonomicznych o kierunkach:
 a) Zarządzanie Przedsiębiorstwem,

 b) Zarządzanie Nieruchomościami,

 c) Zarządzanie Instytucjami Opieki Zdrowotnej i Społecznej.

PROGRAM

I.OBOWIĄZKI PRACODAWCY WOBEC ORGANÓW EGZEKUCYJNYCH

 1. Jakie przepisy regulujące kwestie dokonywania potrąceń.
 2. Jakie informacje  pracodawca zobowiązany jest przekazać organom egzekucyjnym
 3. Jakie są obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika, który posiada zajęcie
 4. Jakie jest postępowanie w przypadku zbiegu egzekucji kilku komorników
 5. Jakie są nowe uprawnienia komorników
 6. Jakie jest postępowanie w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej
 7. Jakie jest postępowanie w przypadku alimentów na podstawie tytułu wykonawczego przedstawionego przez wierzyciela
 8. Jaka jest kara pieniężna za niewywiązanie się z obowiązków informacyjnych
 9. Jak dokonać potraceń dla uczestnika PPK .

II.TYTUŁY ORAZ HIERARCHIA DOKONYWANIA POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

 1. Jakie są rodzaje i jaka jest kolejność potrąceń
 2. Jak dokonać potrącenia alimentacyjne bez udziału komornika
 3. Czy można dokonać zajęcie diet z tytułu podróży służbowej pracownika na należności alimentacyjne
 4. Jak udzielanie porządkowej kary pieniężnej wpływa na potrącenia z wynagrodzeń

III.KRYTERIA DETERMINUJĄCE WYSOKOŚĆ POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA

 1. Jaka jest dopuszczalna kwota potrącenia względem uzyskanego wynagrodzenia za pracę
 2. Co to jest kwota wolna od potrąceń
 3. Jaka jest kwota wolna od potrąceń niewymagających zgody pracownika
 4. Jaka jest kwota wolna od potrąceń dobrowolnych
 5. Jaka jest wyższa kwota wolna od potrąceń z powodu utraty dochodów związanej z pandemią
 6. Jak wygląda uproszczony schemat czynności w zakresie potrąceń z wynagrodzenia za pracę
 7. Jakie są świadczenia podlegające potrąceniu na rzecz należności alimentacyjnych do pełnej wysokości

IV.SPOSÓB OBLICZANIA DOPUSZCZALNEJ KWOTY POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

V.ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS OBLICZANIA KWOTY WOLNEJ OD POTRĄCEŃ

 1. Jak ustalić  wysokość kwoty wolnej od potrąceń
 2. Jaka jest kwota wolna od potrąceń w razie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy
 3. Jaka jest kwota wolna od potrąceń w pierwszym miesiącu kolejnego roku, przy przesunięciu terminu wypłat

VI.OBLICZANIE KWOTY POTRĄCENIA KROK PO KROKU - CHECKLISTA

 

VII.PRAKTYCZNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z DOKONYWANIEM POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZENIA

 1. Jak ma postąpić  pracodawca w przypadku więcej niż jednego zajęcia tego samego wynagrodzenia
 2. Jak prawidłowo dokonać potrącenia na poczet egzekucji alimentacyjnej z kilku wypłat dokonanych w różnych dniach tego samego miesiąca
 3. Co to jest zbieg potrąceń obligatoryjnych z dobrowolnymi
 4. Czy możliwa jest egzekucja z ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
 5. Jak dokonać potrącenia ze świadczenia urlopowego nauczyciela
 6. Czy możliwe jest udzielanie zgody na potrącenia rat pożyczki z ZFŚS w treści umowy o pożyczkę
 7. Jak dokonać obliczenia i potrącenia składki związkowej
 8. Jak prawidłowo powinna być wyliczona kwota wolna od potrąceń w razie przepracowania części miesiąca

VIII.POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZLECENIOBIORCY

 1. Jakie są ogólne zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy
 2. Jak prawidłowo dokonać ustalenia kwoty potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy
 3. Jak prawidłowo ustalić podstawę  obliczenia kwoty wolnej od potrąceń
 4. Jaka jest kwota wolna w razie utraty przez zleceniobiorcę dochodu związanej z epidemią koronawirusa

IX. DOKONYWANIE POTRĄCEŃ DOBROWOLNYCH Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ W PRAKTYCE

 1. Jakie są kwoty wolne od potrąceń a rodzaj potrącenia
 2. Czy potrzebna jest zgoda pracownika na dobrowolne potrącenie
 3. Jak dokonać potrącenia składek związkowych, rat pożyczek ZFŚS i PKZP, ubezpieczenia grupowego itp.
 4. W jaki sposób dokonać potrącenia rat pożyczek zaciągniętych w bankach
 5. Czym jest nadpłata wynagrodzenia i czy jest możliwość dokonania potrącenia
 6. Jak wygląda zbieg potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych

X. DOKONYWANIE POTRĄCEŃ Z ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH W 2022 R.

 1. Jakie przepisy regulują możliwość dokonywania potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego
 2. Jak ustalana jest kwota, od której ustalana jest kwota potrącenia
 3. Jaki jest limity potrąceń
 4. Jaka jest nowa kwota wolna od potrąceń
 5. Jak prawidłowo dokonać ustalania kwoty wolnej od potrąceń w przypadku wypłaty zasiłku za część miesiąca
 6. Jak dokonać dobrowolnego potrącenia  z zasiłków
 7. Jak dokonać  potrąceń z zasiłków w przypadku zbiegu potrąceń  obowiązkowych i dobrowolnych
 8. Jak dokonać potrącenia  z wynagrodzenia i zasiłku w jednym miesiącu
 9. Jakie są różnice między egzekucją z wynagrodzenia i zasiłku

XI.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UCHYBIENIE OBOWIĄZKOWI DOKONYWANIA POTRĄCEŃ SUM EGZEKWOWANYCH

 

OPINIE

Szkolenie prowadzone przez panią Iwonę Nowak-Przybylską w dniu 9-10 grudnia br. jest na najwyższym poziomie,ogromna wiedza z zakresu płac i zmian wprowadzonych przez Polski Ład. Materiały przygotowane idealnie, czytelne i przejrzyste. Dla mnie samej był to czas spędzony pożytecznie, poświęcony uporządkowaniu i uaktualnieniu posiadanej wiedzy praktycznej o nowe informacje w zmieniających się rzeczywistych warunkach prawnych. Oceniam szkolenie na najwyższą ocenę. Pozdrawiam.

Alicja Konopacka - Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu

Jestem zadowolona ze szkolenia, prowadząca kompetentna, udzielała wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania, przedstawiła wiele przykładów na konkretnych kwotach. Na początku byłam sceptycznie nastawiona do szkoleń on-line ale obecnie taka forma bardzo mi odpowiada. Nie muszę godzinami tłuc się autobusem/pociągiem żeby dojechać na szkolenie, mam możliwość uczestniczenia w szkoleniu będąc w domu.

Renata Biegaj - Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
ONLINE, 28 czerwca 2022 Iwona Nowak-Przybylska 699.00 zł netto + 23% VAT
Dlaczego warto zgłosić się online?
+ oszczędzasz czas - to tylko 2 minuty!
+ potwierdzenie wyślemy od razu na Twój e-mail
+ po zgłoszeniu pobierzesz kopię swojego zgłoszenia

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907