Start > Szkolenia otwarte > Kadry i Płace > Czas pracy - warsztaty...

SZKOLENIA OTWARTE

Czas pracy - warsztaty z planowania i rozliczania według najnowszych przepisów i orzecznictwa

TEMAT

Czas pracy

- warsztaty z planowania i rozliczania według najnowszych przepisów i orzecznictwa

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Czas w pracy w 2022 roku, sprawdź w praktyce najnowsze zasady planowania i rozliczania przepisów i orzecznictwa.

Na szkoleniu zdobędziesz taką wiedzę jak:

 • Normy czasu pracy, doba pracownicza, tydzień pracowniczy, wymiar czasu pracy, okres rozliczeniowy, odpoczynek dobowy i tygodniowy, obowiązkowe przerwy w pracy
 • Rozliczanie ewidencji czasu pracy, rozliczanie godzin nadliczbowych dodatkiem do wynagrodzenia/ czasem wolnym/ dniem wolnym
 • Rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Orzecznictwo SN dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy

W drugiej części szkolenia trener będzie przeprowadzał m.in takie zadania jak:

 • Zadania - obliczanie obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w jedno i kilkumiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2022 roku, przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego i po uwzględnieniu nieobecności pracownika w pracy
 • Zadania - rozliczanie czasu pracy w różnych systemach czasu pracy z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego wydłużonego wymiaru zaplanowanego w harmonogramie

 

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

Czas pracy – zasady planowania i rozliczania 

 • Normy czasu pracy, doba pracownicza, tydzień pracowniczy, wymiar czasu pracy, okres rozliczeniowy, odpoczynek dobowy i tygodniowy, obowiązkowe przerwy w pracy
 • Zasady tworzenia harmonogramu w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy w
 • Godziny nadliczbowe dobowe powstałe po przekroczeniu podstawowej dobowej normy czasu pracy i wydłużonego dobowego wymiaru czasu pracy – zasady rozliczania
 • Godziny średniotygodniowe powstałe w pracy w godzinach nadliczbowych w dni harmonogramowo wolne od pracy oraz powstały między dobami pracowniczymi – zasady rozliczania
 • Rozliczanie ewidencji czasu pracy, rozliczanie godzin nadliczbowych dodatkiem do wynagrodzenia/ czasem wolnym/ dniem wolnym
 • Rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Rejestracja wyjść prywatnych
 • Dyżur domowy, dyżur w pracy – zlecanie, rekompensowanie
 • Niedziela, święto, dzień wolny wynikający z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, pora nocna -  zasady ustalone w regulaminie pracy niezbędne do właściwego rozliczenia czasu pracy pracowników
 • Ewidencja czasu pracy -wymagania od 1 stycznia 2019
 • Przykładowe wzory dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem czasu pracy
 • Czas pracy pracowników mobilnych
 • Rozliczenie czasu pracy w podróży przy stałych rozkładowych godzin pracy
 • Rozliczenie czasu pracy w podróży służbowej w ruchomym czasie pracy
 • Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej u pracowników mobilnych
 • Rozliczenie czasu pracy w podróży służbowej kadry menedżerskiej
 • Sankcje za nieprzestrzeganie norm czasu pracy
 • Orzecznictwo SN dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy

 

Czas pracy zadania praktyczne 

 • Zadania - obliczanie obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w jedno i kilkumiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2022 roku, przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego i po uwzględnieniu nieobecności pracownika w pracy
 • Zadania - sporządzanie prawidłowych grafików czasu pracy (harmonogramów)   w różnych systemach czasu pracy  z uwzględnieniem odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymaganej liczby dni wolnych od pracy
 • Zadania - rozliczanie czasu pracy w różnych systemach czasu pracy z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego wydłużonego wymiaru zaplanowanego w harmonogramie
 • Zadania - rozliczanie czasu pracy przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy pomniejszonego o wymiar nieobecności usprawiedliwionej
 • Zadania - rozliczanie czasu pracy w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie okresu rozliczeniowego
 • Zadania - rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem nieobecności nieusprawiedliwionej
 • Zadania - rozliczanie czasu pracy pracowników z orzeczeniem o umiarkowanym i znacznym stopniu o niepełnosprawności w przypadku zgody lekarza pracę w podstawowej normie czasu pracy

 

OPINIE

Szkolenia firmy ApexNet są dla mnie jednymi z najlepszych na tym rynku. Szkolący na wysokim poziomie, bardzo duża wiedza z zakresu zamówień, wysoka kultura oraz umiejętność prowadzenia szkolenia (uczestnik "nie zasypia")

Lucyna Janowska - AQUANET S.A

Szkolenia organizowane przez firmą ApexNet od lat są gwarancją dobrej jakości i merytorycznej treści. Prowadzący szkolenia są zawsze merytorycznie przygotowani i w przystępny sposób przekazują swoją wiedzę

Piotr Radecki - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ GOŁUSZYCE

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na Android i iOS

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń