Start > Szkolenia otwarte > Kadry i Płace > Egzekucja komornicza...

SZKOLENIA OTWARTE

Egzekucja komornicza i potrącenia z wynagrodzeń w 2024 r

TEMAT

Egzekucja komornicza i potrącenia z wynagrodzeń w 2024 r.

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Szkolenie zapewni uczestnikom niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące istotnych zmian w potrąceniach z wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2024 roku. Dzięki temu, uczestnicy będą w stanie skutecznie zarządzać procesem oraz unikać potencjalnych problemów i konsekwencji związanych z nieprawidłowym postępowaniem w tym zakresie. Uczestnicy zyskają:

 • Wiedzę na temat potrąceń dobrowolnych z wynagrodzenia i zasiłków chorobowych w 2024 roku
 • Umiejętność rozwiązywania praktycznych problemów z potrąceniami
 • Znajomość hierarchii potrąceń i kryteriów ich ustalania
 • Umiejętność postępowania w sytuacjach zatrudnienia, zwolnienia pracownika z zajęciem oraz zbiegu egzekucji komorniczych
 • Zrozumienie obowiązków pracodawcy wobec organów egzekucyjnych

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 09:30 - 14:30

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

I.OBOWIĄZKI PRACODAWCY WOBEC ORGANÓW EGZEKUCYJNYCH

 1. Przepisy regulujące kwestie dokonywania potrąceń.
 2. Informacje  jakie pracodawca zobowiązany jest przekazać organom egzekucyjnym
 3. Obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika, który posiada zajęcie
 4. Postępowanie w przypadku zbiegu egzekucji kilku komorników
 5. Nowe uprawnienia komorników
 6. Postępowanie w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej
 7. Postępowanie w przypadku alimentów na podstawie tytułu wykonawczego przedstawionego przez wierzyciela
 8. Kara pieniężna za niewywiązanie się z obowiązków informacyjnych
 9. Dokonać potraceń dla uczestnika PPK .

II.TYTUŁY ORAZ HIERARCHIA DOKONYWANIA POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

 1. Rodzaje i jaka jest kolejność potrąceń
 2. Potrącenia alimentacyjne bez udziału komornika
 3. Zajęcie diet z tytułu podróży służbowej pracownika na należności alimentacyjne
 4. Udzielanie porządkowej kary pieniężneja wpły na potrącenia z wynagrodzeń

III.KRYTERIA DETERMINUJĄCE WYSOKOŚĆ POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA

 1. Dopuszczalna kwota potrącenia względem uzyskanego wynagrodzenia za pracę w 2024r.
 2. Kwota wolna od potrąceń w 2024r.
 3. Kwota wolna od potrąceń niewymagających zgody pracownika
 4. Kwota wolna od potrąceń dobrowolnych
 5. Uproszczony schemat czynności w zakresie potrąceń z wynagrodzenia za pracę
 6. Świadczenia podlegające potrąceniu na rzecz należności alimentacyjnych do pełnej wysokości

IV.SPOSÓB OBLICZANIA DOPUSZCZALNEJ KWOTY POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

V.ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS OBLICZANIA KWOTY WOLNEJ OD POTRĄCEŃ

 1. Wysokość kwoty wolnej od potrąceń
 2. Kwota wolna od potrąceń w razie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy
 3. Kwota wolna od potrąceń w pierwszym miesiącu kolejnego roku, przy przesunięciu terminu wypłat

VI.OBLICZANIE KWOTY POTRĄCENIA KROK PO KROKU - CHECKLISTA

VII.PRAKTYCZNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z DOKONYWANIEM POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZENIA

 1. Jak ma postąpić  pracodawca w przypadku więcej niż jednego zajęcia tego samego wynagrodzenia?
 2. Dokonywanie  potrącenia na poczet egzekucji alimentacyjnej z kilku wypłat dokonanych w różnych dniach tego samego miesiąca
 3. Co to jest zbieg potrąceń obligatoryjnych z dobrowolnymi?
 4. Czy możliwa jest egzekucja z ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej?
 5. Potrącenia ze świadczenia urlopowego nauczyciela
 6. Udzielanie zgody na potrącenia rat pożyczki z ZFŚS w treści umowy o pożyczkę
 7. Obliczenia i potrącenia składki związkowej

VIII.POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZLECENIOBIORCY

 1. Ogólne zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy
 2. Prawidłowe dokonanie ustalenia kwoty potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy
 3. Prawidłowe ustalenie  podstawyobliczenia kwoty wolnej od potrąceń

IX. DOKONYWANIE POTRĄCEŃ DOBROWOLNYCH Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ W PRAKTYCE

 1. Kwoty wolne od potrąceń a rodzaj potrącenia
 2. Zgoda pracownika na dobrowolne potrącenie
 3. Potrącenia składek związkowych, rat pożyczek ZFŚS i PKZP, ubezpieczenia grupowego itp.
 4. Potrącenia rat pożyczek zaciągniętych w bankach
 5. Czym jest nadpłata wynagrodzenia i czy jest możliwość dokonania potrącenia?
 6. Zbieg potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych

X. DOKONYWANIE POTRĄCEŃ Z ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH  w 2024 r

 1. Przepisy regulujące możliwość dokonywania potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego
 2. Kwota, od której ustalana jest kwota potrącenia
 3. Limity potrąceń
 4. Nowa kwota wolna od potrąceń
 5. Ustalanie kwoty wolnej od potrąceń w przypadku wypłaty zasiłku za część miesiąca
 6. Dobrowolne potrącenia  z zasiłków
 7. Potrącenia  z zasiłków w przypadku zbiegu potrąceń  obowiązkowych i dobrowolnych
 8. Potrącenia  z wynagrodzenia i zasiłku w jednym miesiącu
 9. Jakie są różnice między egzekucją z wynagrodzenia i zasiłku?

XI.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UCHYBIENIE OBOWIĄZKOWI DOKONYWANIA POTRĄCEŃ SUM EGZEKWOWANYCH

OPINIE

Szkolenie prowadzone przez panią Iwonę Nowak-Przybylską w dniu 9-10 grudnia br. jest na najwyższym poziomie,ogromna wiedza z zakresu płac i zmian wprowadzonych przez Polski Ład. Materiały przygotowane idealnie, czytelne i przejrzyste. Dla mnie samej był to czas spędzony pożytecznie, poświęcony uporządkowaniu i uaktualnieniu posiadanej wiedzy praktycznej o nowe informacje w zmieniających się rzeczywistych warunkach prawnych. Oceniam szkolenie na najwyższą ocenę. Pozdrawiam.

Alicja Konopacka - Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu

Jestem zadowolona ze szkolenia, prowadząca kompetentna, udzielała wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania, przedstawiła wiele przykładów na konkretnych kwotach. Na początku byłam sceptycznie nastawiona do szkoleń on-line ale obecnie taka forma bardzo mi odpowiada. Nie muszę godzinami tłuc się autobusem/pociągiem żeby dojechać na szkolenie, mam możliwość uczestniczenia w szkoleniu będąc w domu.

Renata Biegaj - Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na Android i iOS

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń