SZKOLENIA VOD

Waloryzacja wynagrodzeń w zamówieniach publicznych - jak przeprowadzić procedurę zgodnie ze specustawą, rekomendacjami UZP i Prokuratorii Generalnej

TEMAT

Waloryzacja wynagrodzeń w zamówieniach publicznych

- jak przeprowadzić procedurę zgodnie ze specustawą, rekomendacjami UZP i Prokuratorii Generalnej

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Cel szkolenia:
Przybliżenie zagadnień związanych ze zmianą wynagrodzenia wykonawcy z powodu zmieniających się warunków rynkowych, w przypadku zmian zaplanowanych i nadzwyczajnych.

Twoje korzyści ze szkolenia:

 1. Zapoznanie się z problematyką zmian cen w umowach
 2. Poznanie zasad budowy klauzul waloryzacyjnych
 3. Poznanie zasad doboru wskaźników waloryzacyjnych
 4. Poznanie zasad zmian umowy w przypadku nadzwyczajnej zmiany cen rynkowych spowodowanej wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie
 5. Projekt Spec ustawy – zmiany przepisów pzp i nowe przepisy w sprawie zmiany wynagrodzenia

Dla kogo szczególnie jest dedykowane to szkolenie:

 • Zamawiający w rozumieniu Pzp
 • Wykonawcy
 • Inżynierowie i praktycy
 • Prawnicy

PROGRAM

 1. Art. 439 pzp a prawo unijne, co z tego wynika
 2. Jakich umów dotyczy przepis
 3. Co to jest waloryzacja wynagrodzenia, co to jest indeksacja wynagrodzenia
 4. Obowiązkowy zakres postanowień umownych na podstawie art. 439 Pzp
 5. Wybór sposobu zmiany wynagrodzenia – usługi, roboty budowlane
 6. Metody zmiany wynagrodzenia: uproszczona, szczegółowa, koszykowa
 7. Omówienie wybranych wskaźników możliwych do zastosowania w zamówieniach na usługi i roboty budowlane
 8. Zadania Zamawiającego dla przyszłej waloryzacji na etapie przygotowania SWZ: szacowanie zamówienia i  opis sposobu obliczenia ceny oferty
 9. Częstotliwość zmiany wynagrodzenia

 

 1. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia
 2. Projektowane postanowienia umów – przykładowe klauzule waloryzacyjne na usługi i roboty budowlane
 3. Waloryzacja wynagrodzenia z powodu nadzwyczajnej zmiany cen rynkowych spowodowanej wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie
 4. Rekomendacje Prezesa UZP
 5. Rekomendacje Prokuratorii Generalnej RP
 6. Wytyczne do przeprowadzenia zmiany umowy z powodu nadzwyczajnej zmiany cen rynkowych spowodowanej wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie
 7. Projekt Spec ustawy – zmiany przepisów pzp i nowe przepisy w sprawie zmiany wynagrodzenia.
 8. Pytania i odpowiedzi.

 

OPINIE

Po raz trzeci uczestniczę w szkoleniu prowadzonym przez Panią Ewę Wiktorowską (wcześniej były to szkolenia organizowane przez inną firmę). Duża wiedza merytoryczna trenera i sposób jej przekazania sprawia, że szkolenia te są zawsze doskonale przygotowane. Przekaz informacji jest ciekawy, przejrzysty i zrozumiały, poparty praktycznymi przykładami. Praktyczne podejście do problemów w tak trudnych tematach jak roboty budowlane czy prace projektowe jest dużym ułatwieniem dla nas, którzy na co dzień realizujemy inwestycje. Pierwszy raz uczestniczyłam w szkoleniu on-line i jestem bardzo z tego zadowolona. Myślę, że jest to jakiś pomysł na przyszłość

Izabela Ładacka - Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Szkolenie przeprowadzone w bardzo przystępny sposób. Wysokie kompetencje prowadzącego. Wykładnia przepisów przeplatana przykładami wynikającymi z doświadczenia zawodowego trenera oraz orzecznictwem. Szkolenie w pełni zaspokoiło moje oczekiwania. Nabytą wiedzę z pewnością wykorzystam przy wykonywanych obowiązkach zawodowych.

Joanna Koźdra - Urząd m.st. Warszawy

CENA ZAWIERA

 • EduBox, paczka materiałów wysłana pocztą

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do Edustrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Szkolenie on-line na żywo

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Paczkę wzorów dokumentów:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Ewa Wiktorowska, Balbina Kacprzyk
699.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900