SZKOLENIA WIDEO

Jak przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia krok po kroku 45 zagadnień, które należy poznać, żeby prawidłowo udzielać zamówień ONLINE

TEMAT

Jak przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia krok po kroku:

45 zagadnień, które należy poznać, żeby prawidłowo udzielać zamówień. ONLINE

CZYM SĄ SZKOLENIA WIDEO?


Jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU WIDEO W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierz szkolenie z oferty szkoleń wideo

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Oglądaj gdzie i kiedy chcesz

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

UWAGA! 45 zagadnień, o bezbłędnym udzielaniu zamówień publicznych w 10 godzin praktycznego kursu!


Po szkoleniu będziesz doskonale  wiedział jak wygląda procedura udzielnia zamówień publicznych. Pod okiem naszego eksperta nauczysz się również wszystkiego o:

 • Wyjaśnieniach SWZ, modyfikacjach: terminy, zasady, prawidłowe i terminowe udzielanie wyjaśnień;
 • Składaniu ofert: platformy, podpisy i ich weryfikacja, zasady komunikacji elektronicznej;

TRENER

Iwona Holka

Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych. Były członek KIO.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 634
Liczba opinii o trenerze: 1115

Od 17 lat z sukcesem wspiera klientów w procesach ubiegania się o zamówienia publiczne, a także przy realizacji zamówień. Ma za sobą dziesiątki rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą i tysiące przeszkolonych uczestników.

Prowadzi również obsługę podmiotów zamawiających, co przekłada się na doświadczenie po obu stronach procedury przetargowej.

 

PROGRAM

 1. O ustawie, jej założeniach i aktach wykonawczych: system zamówień publicznych w PL i UE;
 2. Najważniejsze definicje i słowniczek pojęć;
 3. Zasady zamówień publicznych i powiązanie ich z obowiązkami osób udzielających zamówień;
 4. Odpowiedzialność komisji przetargowej i kierownika zamawiającego;
 5. Planowanie zamówień: polityka zakupowa państwa, efektywność ekonomiczna, analiza potrzeb i wymagań, plan postępowań;
 6.  Możliwe formy komunikacji zamawiającego z wykonawcami, wstępne konsultacje rynkowe, pozyskiwanie informacji „z rynku”;
 7.  Szacowanie i agregacja zamówień: reguły, zasady, obowiązki;
 8. Dokumenty zamówienia: co należy przygotować, aby wszcząć postępowanie;
 9. Opis przedmiotu zamówienia: równoważność, normy, konsekwencje nieprawidłowego opisu;
 10. Przedmiotowe środki dowodowe: zasady żądania, składania i weryfikacji;
 11.  Podstawy wykluczenia wykonawcy fakultatywne i obligatoryjne oraz dokumenty na ich potwierdzenie;
 12.  Ustalanie warunków udziału w postępowaniu oraz podmiotowych środków dowodowych;
 13. Konsorcjum w zamówieniu publicznym;
 14. Podmiot udostępniający zasoby i podwykonawca;
 15. Kryteria oceny ofert: zasady, sposoby kształtowania, weryfikowalność, ocena oferty;
 16. Wybór trybu w postępowaniu unijnym i krajowym, warianty w postępowaniach krajowych;

 1. Wszczęcie postepowania w zależności od progu: procedura, ogłoszenia, zamieszczanie SWZ;
 2. Wyjaśnienia SWZ, modyfikacje: terminy, zasady, prawidłowe i terminowe udzielanie wyjaśnień;
 3. Składanie ofert: platformy, podpisy i ich weryfikacja, zasady komunikacji elektronicznej;
 4. Udostępnianie dokumentów, jawność postępowania vs tajemnica przedsiębiorstwa;
 5. Żądanie wadium i jego weryfikacja;
 6. Ocena ofert: czynności zamawiającego, procedura odwrócona w postępowaniu UE, negocjacje w postępowaniu krajowym;
 7. Termin związania ofertą i obowiązki zamawiającego z nim związane;
 8. Weryfikacja rażąco niskiej ceny;
 9. Poprawianie omyłek w złożonych ofertach: granice działania zamawiającego;
 10. Ocena podmiotowa wykonawcy: dopuszczalność wyjaśnień, uzupełnień;
 11. Odrzucenie oferty: omówienie przesłanek w powiązaniu z obowiązkami zamawiającego;
 12. Wybór oferty: aspekty proceduralne;
 13. Unieważnienie postępowania: omówienie przesłanek;
 14. Zawarcie umowy: żądanie zabezpieczenia należytego wykonywania umowy, konstrukcja umowy o zamówienie publiczne, regulacje obowiązkowe i niedozwolone, kary umowne, płatności, waloryzacja, zmiany umów;
 15. Rozliczenie zamówienia: ogłoszenie o wykonaniu umowy, raport z realizacji;
 16. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom;
 17. Archiwizacja postępowań;

OPINIE

Trener Iwona Holka posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały

- Opinia anonimowa

Pani Iwona Holka jest obecnie najlepszym trenerem w dziedzinie Pzp. Niezależnie od formy (online czy live) szkolenia są ciekawe, pełne przykładów i ciekawostek solidnie popartych bieżącym stanem prawnym. Pani I. Holka dysponuje ogromną wiedzą, umiejętnościami i predyspozycjami interpersonalnymi. Chętnie wezmę udział w kolejnych szkoleniach.

Anna Szymańska - SO Łódź

CENA ZAWIERA

 • EduBox, paczka materiałów wysłana pocztą

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do Edustrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Paczkę wzorów dokumentów:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Iwona Holka
1099.00 ZŁ NETTO + 23% VAT
Zgłoś na to szkolenie minimum 3 osoby, a każda z nich zupełnie bezpłatnie otrzyma 60-dniowy dostęp do kursu MASTER PZP!
Sprawdź, czym jest ten kurs klikając TUTAJ

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900