SZKOLENIA WIDEO

Zamówienia publiczne na roboty budowlane dla zarządów dróg z uwzględnieniem specyfiki branży i na podstawie praktycznych przykładów

TEMAT

Zamówienia publiczne na roboty budowlane dla zarządów dróg

z uwzględnieniem specyfiki branży i na podstawie praktycznych przykładów

CZYM SĄ SZKOLENIA WIDEO?


Jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU WIDEO W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierz szkolenie z oferty szkoleń wideo

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Oglądaj gdzie i kiedy chcesz

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć i stosować odpowiednie przepisy prawne, zapewniając zgodność z wymaganiami prawnymi i unikając ewentualnych nieprawidłowości

Dzięki szczegółowym wyjaśnieniom dotyczącym norm technicznych, definicji związanych z prawem budowlanym oraz wymagań zamawiających, uczestnicy otrzymają solidne podstawy do skutecznego przygotowania się do procesu przetargowego i realizacji robót budowlanych. Szkolenie obejmuje również omówienie różnych trybów udzielania zamówień publicznych oraz obowiązujących elementów umowy, co pozwala uczestnikom zrozumieć kwestie prawne i proceduralne związane z realizacją zamówień publicznych.

TRENER

Ewa Wiktorowska

Wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych. Były trener zamówień publicznych z listy Prezesa UZP.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 540
Liczba opinii o trenerze: 127

Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Były Arbiter z listy Prezesa UZP. Członek, założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniach komisji sejmowej ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych.

PROGRAM

1.Opis przedmiotu zamówienia, wymagania wynikające z rozporządzenia wykonawczego do prawa zamówień publicznych.
2.Równoważność, kiedy badamy.
3.Projektowanie uniwersalne, dostępność dróg dla osób ze szczególnymi potrzebami.
4.Wymagania zamawiającego dla biura projektów
5.Normy w opisie przedmiotu zamówienia
6.Definicje robót budowalnych, remontowych i konserwacji w prawie budowlanym
7.Wymagania wynikające z prawa budowlanego, specyfika robót remontowych.
8.Dokumentacja projektowa na remonty cząstkowe dróg lub ulic
9.Definicje robót budowlanych i obiektu budowlanego w prawie zamówień publicznych.
10.Ustalanie wartości zamówienia przyjmując jako obiekt poszczególne drog
11.Agregowanie wartości zamówień publicznych na prace projektowe,

12.Agregowanie wartości zamówień publicznych nadzór inwestorski.
13.Tryby udzielania zamówień krajowych.
14.Trzy warianty trybu podstawowego
15.Tryb podstawowy z obligatoryjnymi negocjacjami, kiedy i jak stosować i przeprowadzić
16.Umowa w sprawie zamówienia publicznego.
17.Obligatoryjne elementy umowy.
18.Klauzule abuzywne
19.Rekomendowany zakres umowy na roboty drogowe.
20.Budowanie klauzuli waloryzacyjnej dla robót drogowych.
21.Ogłoszenie o wykonaniu umowy i raport z realizacji umowy.
22.Pytania i odpowiedzi.

OPINIE

Jest to kolejne szkolenie, w którym biorę udział w ApexNet. Szkolenie na wysokim poziomie, merytoryczne, super zorganizowane. Bardzo przydatne w codziennej pracy. Dziękuję.

Monika Rydel - Urząd Gminy

Tematyka szkolenia przedstawiona w sposób wyczerpujący. Trener dysponuje olbrzymią wiedzą z dziedziny zamówień publicznych, robót budowlanych czy usług projektowych. Potrafi ją przekazać słuchaczom w sposób przejrzysty i rzetelny. W wyczerpujący sposób zostały omówione wszystkie zakresy z programu szkolenia.

Aleksandra Wiertelak - Starostwo Powiatowe w Poznaniu

CENA ZAWIERA

 • EduBox, paczka materiałów wysłana pocztą

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do Edustrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Paczkę wzorów dokumentów:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Ewa Wiktorowska
1099.00 ZŁ NETTO + 23% VAT
Zgłoś na to szkolenie minimum 3 osoby, a każda z nich zupełnie bezpłatnie otrzyma 60-dniowy dostęp do kursu MASTER PZP!
Sprawdź, czym jest ten kurs klikając TUTAJ

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900