SZKOLENIA WIDEO

PZP w branży sektorowej z uwzględnieniem aukcji, umów ramowych, systemu kwalifikowania wykonawców i dynamicznego systemu zakupów

TEMAT

PZP w branży sektorowej

z uwzględnieniem aukcji, umów ramowych, systemu kwalifikowania wykonawców i dynamicznego systemu zakupów.

CZYM SĄ SZKOLENIA WIDEO?


Jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU WIDEO W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierz szkolenie z oferty szkoleń wideo

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Oglądaj gdzie i kiedy chcesz

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Uczestnicy zyskają konkretną i praktyczną wiedzę, która umożliwi im skuteczne działanie w tym obszarze zamówień sektorowych. Program szkoleniowy obejmuje aspekty  takie jak: definicje zamówień sektorowych, identyfikacja zamawiających sektorowych oraz zakres ich działalności. Dzięki temu uczestnicy będą w stanie zrozumieć złożoną problematykę związaną z zamówieniami sektorowymi i ich specyfiką.
W ramach szkolenia omówione zostaną również zasady udzielania zamówień sektorowych oraz przepisy obowiązujące zamawiających sektorowych.

Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do prawidłowego przygotowania postępowania, takie jak szacowanie wartości zamówienia, sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia oraz ocena ofert w ramach określonych kryteriów.

NIE CZEKAJ, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

TRENER

Adam Wiktorowski

Ekspert z dziedziny zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem w procesie udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 10
Liczba opinii o trenerze: 2

Doświadczony trener w zakresie zamówień publicznych (w ramach przeprowadzonych szkoleń przeszkolił dotychczas kilka tysięcy osób), pełnomocnik stron w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii w zakresie stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

PROGRAM

1.    Wprowadzenie do problematyki zamówień sektorowych:
1)    definicja zamówienia sektorowego,
2)    zamawiający sektorowi,
3)    zakres działalności sektorowej,
4)    progi dla zamówień sektorowych

2.    Zamówienia sektorowe do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.
1)    zasady udzielania zamówień sektorowych
2)    przepisy obowiązujące zamawiającego sektorowego
3)    z jakich procedur zakupowych może korzystać zamawiający sektorowy
 
3. Czynności związane z przygotowaniem postępowania.
1)    Ustalenie wartości zamówienia- zasady szacowania
2)    Prawidłowe sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia
3)    Zamówienia podobne
4)    Opcje i wznowienia
5)    Przedmiotowe środki dowodowe a oferta wykonawcy

 

6)    Zawartość oferty a jej ocena w ramach kryteriów – zasady konstruowania treści SWZ
7)    Kryteria oceny ofert
8)    Weryfikacja podmiotowa wykonawców

3.    W jaki sposób kontraktować zamówienia sektorowe? odmienności w zakresie trybów
1)    Okresowe ogłoszenie informacyjne
2)    Przetarg nieograniczony
3)    Sektorowe negocjacje z ogłoszeniem
4)    Zamówienie z wolnej ręki

4.    System kwalifikowania wykonawców

5. Umowy w zamówieniach publicznych
1)    Obowiązkowe klauzule umowne
2)    Klauzule abuzywne przez pryzmat orzecznictwa
3)    Zmiany umowy w sprawie zamówienia
4)    Dodatkowe dostawy, usługi i roboty budowlane;
5)    Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy

OPINIE

Szkolenie merytoryczne, bardzo obszerny temat. Trener jasno i na przykładach udzielał odpowiedzi na pytania.

Karolina Jakubiec - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, jak wszystkie organizowane przez ApexNet.

Magdalena Konat - Politechnika Łódzka

CENA ZAWIERA

 • EduBox, paczka materiałów wysłana pocztą

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do Edustrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Paczkę wzorów dokumentów:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Adam Wiktorowski
1099.00 ZŁ NETTO + 23% VAT
Zgłoś na to szkolenie minimum 3 osoby, a każda z nich zupełnie bezpłatnie otrzyma 60-dniowy dostęp do kursu MASTER PZP!
Sprawdź, czym jest ten kurs klikając TUTAJ

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz marcin.smoliga@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)7656591