x ONLINE
Lokalizacja ONLINE
x ONLINE
  

TEMAT

TERMIN

GWARANCJA

MIASTO
FILTRUJ

Waloryzacja wynagrodzeń w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane. Jak opracować nowe klauzule w umowach wg nowego przepisu od 1.01.2021?

Obowiązki zamawiających na etapie planowania i udzielania zamówień publicznych według aktualnych przepisów i orzecznictwa ONLINE

Studium Zamówień Publicznych XXXIII edycja

Udzielanie zamówień publicznych z uwzględnieniem specyfiki uczelni wyższych i instytutów badawczych. Najczęściej popełniane błędy w świetle doświadczeń kontrolnych i najnowszego orzecznictwa ONLINE

Stosowanie nowego Prawa zamówień publicznych przy zamówieniach finansowanych ze środków unijnych ONLINE

Zadania i odpowiedzialność pracowników komórek merytorycznych w zamówieniach publicznych wg aktualnych przepisów i orzecznictwa. ONLINE

Jak prawidłowo i skutecznie przygotować postępowanie na odbiór odpadów w gminie? ONLINE

Polemiki, spory i nieścisłości w procedurach prowadzonych na podstawie nowego PZP ONLINE

Początkujący Wykonawca w nowej ustawie Pzp - Pakiet VOD

Certyfikowany kurs KADROWO-PŁACOWY od podstaw PAKIET

Początkujący Zamawiający w nowej ustawie Pzp - Pakiet VOD

Tryb podstawowy - krok po kroku przez pełną procedurę udzielania zamówień na podstawie nowego PZP

Pełna elektronizacja zamówień publicznych od 01.01.2021 - jak zamawiać w 100% online. ONLINE

Udzielanie zamówień na usługi projektowe, nadzór inwestorski i roboty budowlane - kompleksowy kurs z uwzględnieniem nowych rozporządzeń ONLINE

Praktyka udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od 130 000 zł. Procedury, regulaminy i odpowiedzialność

Wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty- 13 zasad jak tego uniknąć. Warsztat dla wykonawców na podstawie najnowszych orzecznictw KIO ONLINE

Nowa ustawa Pzp w praktyce. Problemy interpretacyjne oraz ich rozwiązywanie na podstawie orzecznictwa, stanowiska UZP i organów kontroli ONLINE

Zamówienia publiczne dla początkujących według nowej ustawy. ONLINE

Jak przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia krok po kroku: 45 zagadnień, które należy poznać, żeby prawidłowo udzielać zamówień. ONLINE

XXV Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Przetarg i tryb podstawowy od A do Z – jak bezbłędnie korzystać z najpopularniejszych procedur udzielania zamówień wg nowego PZP ONLINE

PŁACE od A do Z – kompleksowe warsztaty

KOMPENDIUM „PRAWO PRACY W DZIAŁANIU 2021” – DWUDNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE.

ZIELONY ŁAD ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTÓW NA LATA 2021-2027 PRZYGOTOWANIE DO ABSORPCJI FUNDUSZY UE

Newsletter

Zapisz się, otrzymasz:

  • Najnowsze informacje o zmianach w prawie
  • Prezenty i promocje na szkolenia
  • Bezpłatne materiały merytoryczne