SZKOLENIA WIDEO

Środki ochrony prawnej w PZP – jak skutecznie ubiegać się o swoje prawa w Krajowej Izbie Odwoławczej

TEMAT

Środki ochrony prawnej w PZP

– jak skutecznie ubiegać się o swoje prawa w Krajowej Izbie Odwoławczej

CZYM SĄ SZKOLENIA WIDEO?


Jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU WIDEO W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierz szkolenie z oferty szkoleń wideo

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Oglądaj gdzie i kiedy chcesz

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego wnioskowania i obrony swoich praw w procesach przetargowych. Nasze szkolenie obejmuje zagadnienia takie jak: rozumienie interesu w odwołaniu, określenie, które działania zamawiającego mogą być zakwestionowane oraz które nie, oraz analiza specyfiki odwołań do treści dokumentów zamówienia. Uczestnicy nauczą się również, jak przygotować skuteczne odwołanie, rozpoznawać i unikać pułapek proceduralnych, a także zrozumieją, jakie są terminy i obowiązkowe elementy odwołania.

Dodatkowo, program szkolenia obejmuje praktyczne porady na temat składania odwołań, w tym ustalanie wysokości i wniesienie wpisu, a także przygotowanie i dostarczenie odpowiednich załączników.

TRENER

Damian Michalak

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Właściciel kancelarii prawniczej, doświadczony doradca i szkoleniowiec.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 231
Liczba opinii o trenerze: 232

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych oraz współpracą prywatnych inwestorów z sektorem publicznym. Wspiera zamawiających w organizacji procedur zakupowych (w tym finansowanych z zewnętrznych źródeł), a wykonawców w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i kontrakty PPP, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Obsługuje na stałe przedsiębiorców startujących w przetargach pomagając im zarówno na etapie proceduralnym, jak i w toku realizacji kontraktów o zamówienia publiczne. Doświadczony pełnomocnik przed KIO.

PROGRAM

1. Kto może korzystać ze środków ochrony prawnej przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych?
2. Czym jest interes we wniesieniu odwołania? Kiedy odwołanie przysługuje tylko pozornie?
3. Jakie działania zamawiających mogą stać się przedmiotem odwołania, a jakie nie?
4. Specyfika odwołań na treść dokumentów zamówienia, w tym na projekt umowy.
5. Terminy na składanie odwołań. Uwaga na pułapki i niejednolite orzecznictwo.
6. Obowiązkowe elementy odwołania.
7. Jak skonstruować skuteczne odwołanie? Przykłady, metodologia, użyteczne wskazówki praktyczne.
8. Najczęściej stosowane zarzuty odwoławcze na konkretnych przykładach.
9. Uzasadnienie odwołania i dowody. Jak argumentować i czego unikać?
10. Sposoby wniesienia odwołania.
11. Wysokość i wnoszenie wpisu od odwołania.
12. Załączniki do odwołania – kluczowe elementy, najczęściej popełniane błędy.
13. Czy braki formalne odwołania można usunąć?

14. Jak i kiedy przekazać kopię odwołania zamawiającemu?
15. Kto może być pełnomocnikiem przed KIO i jak sporządzić pełnomocnictwo bez błędów?
16. Cofnięcie odwołania – kiedy może się opłacać?
17. Sytuacja prawna zamawiającego po wniesieniu odwołania.
18. Przystąpienie do postępowania odwoławczego – charakter, terminy, zasady, pozycja prawna przystępującego.
19. Odpowiedź na odwołanie. Uwzględnienie zarzutów odwołania przez zamawiającego i skutki takiej decyzji.
20. Jak w praktyce wygląda rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą? Jak dobrze się na nią przygotować? Co ze sobą zabrać?
21. Rodzaje rozstrzygnięć Krajowej Izby Odwoławczej i ich wpływ na losy postępowania o udzielenie zamówienia (lub umowy).
22. Koszty postępowania odwoławczego. Komu przysługuje zwrot kosztów? Co w praktyce jest kosztem podlegającym zwrotowi?
23. Skarga na orzeczenie KIO – podstawowe informacje praktyczne.24. Przydatne orzecznictwo na temat korzystania z środków ochrony prawnej z PZP.

ćwiczenia praktyczne: analiza konkretnych kazusów, ćwiczenie z trafnego stawiania zarzutów i wniosków odwoławczych przez uczestników, analiza dokumentów pod kątem znalezienia w nich błędów przez grupę

OPINIE

Bardzo wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Znakomity trener. Szkolenie prowadzone w ciekawy sposób, spełniający oczekiwania.

Elżbieta Kubiak - ZUS

Szkolenie prowadzone w sposób przystępny, poparte przykładami z zakresu realizacji i orzecznictwa. Nie pierwszy raz korzystam ze szkolenia ApexNet i po raz kolejny polecam

Izabela Pawlik - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego- Oddział Regionalny w Poznaniu

CENA ZAWIERA

 • EduBox, paczka materiałów wysłana pocztą

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do Edustrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Paczkę wzorów dokumentów:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Damian Michalak
699.00 ZŁ NETTO + 23% VAT
Zgłoś na to szkolenie minimum 3 osoby, a każda z nich zupełnie bezpłatnie otrzyma 60-dniowy dostęp do kursu MASTER PZP!
Sprawdź, czym jest ten kurs klikając TUTAJ

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900