Zamówienia publiczne to bardzo wymagająca dziedzina. Praca w tej branży wymaga szerokiej wiedzy oraz ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Bardzo ważna jest również znajomość najnowszych przepisów prawa, które ulegają częstym zmianom. Nasze szkolenia online to idealny sposób na to, by uzupełnić wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych (PZP) lub w inny sposób poszerzyć swoje kompetencje.

x online
Lokalizacja online
x ONLINE
  

TEMAT

TERMIN

GWARANCJA

MIASTO
FILTRUJ

Zamówienia publiczne dla początkujących według nowej ustawy. ONLINE

Umowy od A do Z w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych. ONLINE

Zamówienia publiczne w branży informatycznej - jak obecnie prowadzić postępowania zgodnie z nową ustawą Pzp i rekomendacjami UZP ONLINE

Udzielanie zamówień na usługi projektowe, nadzór inwestorski i roboty budowlane - kompleksowy kurs z uwzględnieniem nowych rozporządzeń ONLINE

Praktyczne zamówienia publiczne wg nowej ustawy Pzp na podstawie orzecznictwa, opinii i interpretacji oraz kazusów zamówieniowych

Nowa ustawa Pzp w branży medycznej. Jak efektywnie prowadzić zamówienia w placówkach medycznych po wejściu w życie nowych przepisów? ONLINE

Początkujący Zamawiający w nowej ustawie Pzp - Pakiet VOD

Waloryzacja wynagrodzeń w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane. Jak opracować nowe klauzule w umowach wg nowego przepisu od 1.01.2021?

Początkujący Wykonawca w nowej ustawie Pzp - Pakiet VOD

Obowiązki zamawiających na etapie planowania i udzielania zamówień publicznych według aktualnych przepisów i orzecznictwa ONLINE

Studium Zamówień Publicznych XXXIII edycja

Udzielanie zamówień publicznych z uwzględnieniem specyfiki uczelni wyższych i instytutów badawczych. Najczęściej popełniane błędy w świetle doświadczeń kontrolnych i najnowszego orzecznictwa ONLINE

Stosowanie nowego Prawa zamówień publicznych przy zamówieniach finansowanych ze środków unijnych ONLINE

Zadania i odpowiedzialność pracowników komórek merytorycznych w zamówieniach publicznych wg aktualnych przepisów i orzecznictwa. ONLINE

Jak prawidłowo i skutecznie przygotować postępowanie na odbiór odpadów w gminie? ONLINE

Tryb podstawowy - krok po kroku przez pełną procedurę udzielania zamówień na podstawie nowego PZP

Pełna elektronizacja zamówień publicznych od 01.01.2021 - jak zamawiać w 100% online. ONLINE

Praktyka udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od 130 000 zł. Procedury, regulaminy i odpowiedzialność

XXV Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Newsletter

Zapisz się, otrzymasz:

  • Najnowsze informacje o zmianach w prawie
  • Prezenty i promocje na szkolenia
  • Bezpłatne materiały merytoryczne