Notice: Undefined variable: szkolenie_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/v_home.php on line 786
Studium Zamówień Publicznych | Szkolenia ApexNet
Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Studium Zamówień Publicznych

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Studium Zamówień Publicznych to 5 półweekendowych zjazdów odbywających się w piątki i soboty.

Efektem uczestnictwa jest nabycie niezbędnych umiejętności, które pozwolą Ci ustrzec się niechcianych błędów i pułapek podczas stosowania ustawy Pzp. Dzięki Studium Zamówień Publicznych będziesz zawsze przygotowany do niezapowiedzianych kontroli, ustrzeżesz się postępowań w KIO oraz samodzielnie przeprowadzisz bezbłędny przetarg. Otrzymasz gotowe rozwiązania najczęściej spotkanych problemów!

Zapisz się na Studium i dołącz do setek zadowolonych absolwentów! Studium Zamówień Publicznych, jak i inne szkolenia ApexNet posiadają certyfikat jakości TQLS Quality Alliance uznawany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

6 EKSPERTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

73 GODZINY WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ I DYSKUSJI

34 MINIONE EDYCJE

5 DWUDNIOWYCH ZJAZDÓW

4,9 ŚREDNIA OCENA TRENERÓW, MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH I ORGANIZACJI WG. ANKIET PO KURSIE

1,5 GODZINNY TEST ZALICZENIOWY, KTÓRY KOŃCZY SIĘ WYRÓŻNIENIEM DLA PONAD 50% UCZESTNIKÓW

 

 

PROGRAM

Zjazd I, dzień 1: 9:00 - 17:30 Piątek, 18 marca 2022 r.

1. Zagadnienia wprowadzające - NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

2. Podstawowe pojęcia związane z zamówieniami publicznymi

3. Co to jest zamówienie publiczne?

5. Zasady udzielania zamówień publicznych WG NOWEGO PRAWA PZP

6. Polityka zakupowa państwa

7. Plan postępowań o udzielenie zamówień (PPZ)

8. Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

Zjazd I, dzień 2: 9.00 - 16.30  Sobota, 19 marca 2022 r.

1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - NOWA USTAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

2. Formy wsparcia zamawiającego na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

3. Opis przedmiotu zamówienia

4. Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

5. Opcje oraz wznowienia jako narzędzia usprawniające zamawianie dostaw, usług oraz robót budowlanych

6. Ustalenie wartości zamówienia

7. Udzielanie zamówień na częściach lub z dopuszczeniem składania ofert częściowych

8. Rodzaje procedur udzielania zamówień publicznych wg kryterium wartości zamówienia – krótka charakterystyka

Zjazd II, dzień 1: 9:00 - 17:30 Piątek,8 kwietnia 2022 r.

1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia (SWZ) - NOWA USTAWA PZP

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

3. Opis sposobu przygotowywania oferty, w tym wymagania techniczne oraz organizacyjne sporządzania oraz przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

4. Opis kryteriów oceny ofert, ustalanie ich wag oraz sposobu oceny ofert

5. Udostępnianie, wyjaśnianie i zmiana treści SWZ

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

Zjazd II, dzień 2: 9.00 - 16.30 Sobota, 9 kwietnia 2022 r.

1. Zasady odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych według nowej ustawy Pzp

3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów wynikająca z ustawy pzp

4. Zasady gospodarowania środkami publicznymi

5. Kontrola zamówień publicznych w Polsce

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

 

 

Zjazd III, dzień 1: 9.00 - 17.30 Piątek, 22 kwietnia 2022 r.

1.Tryby udzielania zamówień publicznych o wartości równiej i większej od progów unijnych - w kontekście nowej ustawy pzp

2.Tryby udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej od progów unijnych

3.Badanie i ocena ofert

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

Zjazd III, dzień 2: 9.00 - 16.30 Sobota, 23 kwietnia 2022 r.

1. Umowa w sprawie zamówień publicznych - NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

2. Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące ochrony podwykonawców –wymagane elementy umowy dotyczące

3. Umowa w sprawie zamówień publicznych - NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

4. Raport z realizacji umowy
Zjazd IV, dzień 1: 9.00 - 17.30 Piątek, 20 maja 2022 r.

KOMUNIKACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

 • Definicja środków komunikacji elektronicznej
 • Warunki odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej
 • Wymagania dotyczące narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej, w tym narzędzi i urządzeń służących przekazywaniu ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie oraz oświadczeń wstępnych
 • ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

PODPIS ELEKTRONICZNY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  W NOWEJ USTAWIE PZP

KATALOGI ELEKTRONICZNE

NARZĘDZIA ELEKTRONICZNEGO MODELOWANIA DANYCH BUDOWALNYCH

SZCZEGÓLNE INSTRUMENTY I PROCEDURY W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W KONKTEKŚCIE NOWEJ USTAWY PZP


Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

Zjazd IV, dzień 2: 9.00 - 16.30 Sobota, 21 maja 2022 r.

1. Środki ochrony prawnej A NOWE PRAWO PZP

2. Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia

SEMINARIUM – POWTÓRZENIE CAŁEGO MATERIAŁU STUDIUM

TEST ZALICZENIOWY

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

Zjazd V, dzień 1: 9.00 - 17.30 Piątek, 10 czerwca 2022 r.

1. Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych - NOWE PRAWO PZP

2. Zamówienia publiczne na roboty budowlane - NOWA USTAWA PZP

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

Zjazd V, dzień 2: 9.00 - 16.30  Sobota, 11 czerwca 2022 r.

1. Zamówienia publiczne o wartości pon. 130 000 zł

2. Obszary szczególnych zagrożeń w zamówieniach publicznych w świetle doświadczeń instytucji kontrolujących (prezes uzp, nik, rio, uks, instytucje zarządzające funduszami unijnymi)


Podsumowanie i zakończenie studium


Rozdanie dyplomów 

 

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
ONLINE, 7 października - 10 grudnia 2022 Grzegorz Czaban, Ewaryst Kowalczyk, Iwona Holka, Wioleta Bajda, Damian Michalak, Jerzy Dylewski 3990.00 zł netto + 23% VAT
Dlaczego warto zgłosić się online?
+ oszczędzasz czas - to tylko 2 minuty!
+ potwierdzenie wyślemy od razu na Twój e-mail
+ po zgłoszeniu pobierzesz kopię swojego zgłoszenia

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907