Minął termin wdrożenia dyrektyw unijnych. Co dalej?

18 kwietnia upłynął termin wdrożenia dyrektyw klasycznej 2014/24/UE oraz sektorowej 2014/25/UE.

Z uwagi na niedotrzymanie terminu Urząd Zamówień Publicznych wydał w tej sprawie dwa komunikaty.

Przeczytaj, jak stosować Prawo zamówień publicznych po 18 kwietnia.

Czytaj więcej »

 

 


 

Klienci APEXnet: