Nowe wyłączenia ze stosowania
Prawa zamówień publicznych!

18 listopada 2015 r. weszła w życie mała nowelizacja ustawy Pzp, za sprawą uchwalenia ustawy o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777). Art. 45 tejże ustawy sprowadza nowe zwolnienia z obowiązku stosowania ustawy.

Czytaj więcej >


Rząd przyjął projekt nowej ustawy
Prawo zamówień publicznych

27 października Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw przedłożone przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych: projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Czytaj więcej >>

Klienci APEXnet: