Prace nad nową ustawą PZP ruszyły na dobre

Dwa projekty ustaw: Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi zostały skierowane do uzgodnień i konsultacji publicznych.

 

Czytaj więcej >>

Klienci APEXnet: