Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych weszła w życie!

Od 16 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zmiany dotyczą:

 • podwyższenia progu zastosowania ustawy Pzp z 14 do 30 tys. euro
 • wyłączeń z obowiązku stosowania ustawy Pzp dla uczelni wyższych, instytucji kultury, instytucji naukowo-badawczych

Czytaj więcej »


Zachęcamy do zapoznania się z raportem:

"Świadomość i postawy wobec podniesienia progu bagatelności w zamówieniach publicznych"

 


strefa wykonawcy

Klienci APEXnet:

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Najwyższa Izba Kontroli
 • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Polska Organizacja Turystyczna
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych