Nowe przepisy ustawy PZP od 1 lipca!

27 kwietnia 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Czytaj więcej >>


Prace nad nową ustawą PZP ruszyły na dobre

Dwa projekty ustaw: Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi zostały skierowane do uzgodnień i konsultacji publicznych.

 

Czytaj więcej >>

Klienci APEXnet: